KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
slika
Održani programi KME u 2013. godini :
 
Složen test : " UVOĐENJE I PRAĆENJE INSULINSKE TERAPIJE I ZNAČAJ SAMOKONTROLE U DM TIP 2"

Akreditovan pod brojem rednim brojem A-1-3114/12, za lekare

Rukovodilac programa Prim dr sc.med Suzana Stanković

Predavač : Prim dr sc. med. Suzana Stanković

Program realizovan : 16.01.2013.godine, sa početkom od 12.00h

Program akreditovan sa 10 bodova za predavača i 9 bodova za učesnike

 
Složen test : " UVOĐENJE I PRAĆENJE INSULINSKE TERAPIJE I ZNAČAJ SAMOKONTROLE U DM TIP 2"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-3114/12, za lekare

Rukovodilac programa Prim dr sc.med Suzana Stanković

Predavač : Prim dr sc. med. Suzana Stanković

Program održan : 27.03..2013.godine, sa početkom od 19.00h, Dom zdravlja Vranje ( Amfiteatar )

Program akreditovan sa 10 bodova za predavača i 9 bodova za učesnike

 
Kurs prve kategorije : " NASILJE I SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-2378/12, za lekare i stomatologe

Rukovodilac programa : Dr Milena Dimitrijević

Predavači : Dr Milena Dimitrijević, Dr Miroslava Jovanović i v.m.s. Ljiljana Panić

Program realizovan : 06.04.2013. godine, sa početkom od 09.00h u prostorijama Savetovališta za mlade Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Pirot

Program akreditovan sa 5 boda za učesnike.