AKTUELNOSTI
Četvrtak, 24.04.2019. godina
SREĆNE USRŠNJE PRAZNIKE ŽELI VAM KOLEKTIV DOMA ZDRAVLJA PIROT
RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA ZA VREME PRAZNIKA (26.04.2019., 29.04.2019. , 01.05.2019. I 02.05.2019.)
 
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
Dežurstvo vikendom i praznicima 07.00h - 19.00h, Ambulanta "Pazar"
 
Služba za zdravstvenu zaštitu dece
Dežurstvo vikendom i praznicima 07.00h - 19.00h, Ambulanta za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
 
Služba hitne medicinske pomoći 00.00h - 24.00h
 
 
Sreda, 03.04.2019. godina
 
Svеtsкi dаn zdrаvljа, april 2019. gоdinе ”Zdravlje za sve”

Svake godine se obeležava Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja.  Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja 2019.godine SZO poziva svetske lidere da istraju u naporima za ostvarenje ciljeva održivog razvoja na koje su se obavezali 2015.godine, a koji kao krajnji cilj imaju unapređenje zdravlja svih.

Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti
Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.
U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:
1.Očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života
2.Sprečavanje,suzbijanje i rano otkrivanje bolesti
3.Pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih
4.Informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje
Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Četvrtak, 20.03.2019. godina
                                                             

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20.mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.
Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Najveći broj umrlih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja. U Srbiji Svake godine oko 4000 žena oboli od raka dojke , a 1500umre. Prema broju umrlih od raka dojke, Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Makedonije .
Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji jeste starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu.
Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi.
Smatra se da na nastanak raka dojke brojni rizikofaktori deluju udruženo. Najčešće pominjani jesu: nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, konzumiranje alkohola, duvana itd. Najmanje trećina slučajeva raka dojke može da se izbegne promenom načina života.

 

Imajući u vidu visoku verovatnoću preživljavanja i bolji kvalitet života žena kod rano otkrivenog karcinoma dojke veoma je važno sprovoditi:

samopregled dojke, koji svaka žena u generativnom periodu treba da radi jednom mesečno,

kod žena mlađih od 50 godina sprovodi se preventivni klinički pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje,

posle kliničkog pregleda primenjuje se ultrazvuk, a u indikovanim slučajevima i mamografija.

 

 

Kod žena starijih od 50 godina, najznačajniji način ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje organizovanog skrining programa. Metod organizovanog skrininga je skrining mamografija kod žena starosti od 50 do 69 godina. U zemljama koje godinama sprovode organizovanu skrining mamografiju smrtnost žena se smanjuje za oko 35% i što je najvažnije produžava se životni vek i kvalitet života ženama kod kojih je u okviru skrininga otkriven karcinom dojke u ranoj fazi.
Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Neophodno je da se žene, ukoliko primete bilo kakvu promenu, odmah jave lekaru.
Pozivamo sve žene uzrasta od 50 do 69 godina, da se odazovu pozivu na skrining mamografiju u okviru organizovanog ili oportunog skrininga raka dojke.

 

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6