AKTUELNOSTI
 

........................................................................................................................................................................

 
Svetski dan borbe protiv moždanog udara 09.06.2019

 

Najvažnije od svega jeste da se moždani udar može sprečiti. Kažu stručnjaci, za ovu oblast, da je najbolje lečenje moždanog udara sprečiti njegov nastanak – prevencija.
„Vaš život je u vašim rukama“-često se čuje, ali da li je zaista tako? Da bismo uspeli da značajno smanjimo rizik za nastanak moždanog udara, potrebno je da se na određeni način ponašamo u svakodnevnom životu i da sve rizike koje možemo izbegnemo, ili maksimalno u mogućoj meri smanjimo.
Faktori rizika:
1.Visina krvnog pritiska (viši od 140/90)
2.Pušenje (aktivno i pasivno) zbog ubrzanja procesa arterioskleroze, suženje krvnog sudova, povećanje krvnog pritiska
3.Nepravilna ishrana(povišen nivo triglicerida I holesterola)
4.Gojaznost(10kg više od odgovarajuće telesne težine)
5.Fizička aktivnost(manje od 30min fizičke aktivnosti svakodnevno za odrasle)
6.Stres( svi ovi navedeni faktori se veoma često udružuju sa hroničnim stresom I predstavljaju značajan problem većine ljudi današnjice- odnosno značajan faktor koji narušava psiho-fizičko zdravlje.
Centar za prevenciju Doma Zdravlja u Pirotu organizuje akciju povodom Svetskog dana borbe protiv moždanog udara u prostorijama Centra za prevenciju-Amb.Pazar  07.06.2019 od 11h-13h,  koja će se sastojati u sledećem:
Preventivni pregled:merenje tt, merenje tv, os, ok, BMI, merenje nivoa šećera, triglicerida, holesterola u krvi, merenje nivoa krvnog pritiska, predavanje, saveti, deljenje edukativnog materijala....
Izložba u holu Amb.Pazar
Lekari na terenu održaće predavanja na ovu temu svojim pacijentima u matičnim ambulantama
Služba patronaže u svakodnevnom radu na terenu deliće savete o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, gojaznosti, visini krvnog pritiska….

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Utorak, 21.05.2019.godina
27. maj - Evropski dan urgentne medicine

27.maj je uveden kao Evropski dan urgentne medicine i promoviše se od strane Evropskog udruženja za urgentnu medicinu - EuSEM. Tog dana u većini evropskih gradova lekari urgentne medicine različitim aktivnostima podsticaće građane, pacijente, zdravstvene profesionalce i institucije da govore o Urgentnoj medicini i da naprave projekte za godine koje su pred nama.
Cilj zvaničnog obeležavanja 27.maja je ujedinjenje mišljenja celokupne javnosti i ljudi koji su ključni u odlučivanju o formiranju adekvatnog pravca razvoja ove medicinske grane.
Neophodno je razviti svest o potrebi za dobro razvijenim i dobro organizovanim sisitemima urgentne medicine na prehospitalnom i hospitalnom nivou da bi se smanjila smrtnost i negativne zdravstvene posledice posle bilo kakvog urgentnog medicinskog stanja ili događaja.
Urgentna medicina je jedna od grana medicine, koja se primarno bavi dijagnostikom i tretiranjem hitnih stanja, odnosno akutnih povreda i oboljenja. Efikasan i brz odgovor  na životno ugrožavajuća stanja kao što su: srčani zastoj, moždani udar, srčani udar, trauma, respiratorni zastoj, krvarenje, sepsa organizovana reakcija, odgovor i prevencija masovnih nesreća i humanitarnih kriza su oblasti delovanja hitnih službi.
Zbrinjavanje u urgentnim situacijama mnogo je kvalitetnije kada imamo edukovane profesionalce, lekare – specijaliste Urgentne medicine i medicinske sestre/tehničare koji vrše zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata.
Služba hitne medicinske pomoći Pirot, kao član Evropskog udruženja za urgentnu medicinu-EuSEM pridružuje se obeležavanju 27.maja Evropskog dana urgentne medicine. Toga dana će se pacijentima govoriti o tome kada i kako pozvati hitnu pomoć i deliće se brošure gde je istaknuto kada i na koji način bi trebali pozivati hitnu pomoć. Ono što bi posebno hteli da istaknemo toga dana  je velika važnost da građani hitnu pomoć pozivaju samo u stvarnim hitnim stanjima - stanja koja neposredno i direktno ugrožavaju život i zdravlje povređene ili obolele osobe i na taj način omoguće da naše ekipe  adekvatno i brzo reaguju.

 
 
 
Načelnik Službe za hitnu medicinsku pomoć
dr Vladana Stojanović, spec. urgentne medicine

........................................................................................................................................................................

Strana : 1 2 3 4 5 6