AKTUELNOSTI
Ponedeljak, 25.01.2016. godina

         

    Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, 24-30.01.2016.

 

Deseta  Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 24-30. januara 2016. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.
Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti.
 „Dan za zdravlje“ je ovogodišnji  slogan kampanje I on će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice, da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje „dan za zdravlje“, kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.U Srbiji se ova nedelja obeležava i pod sloganom  „Budi odgovorna“ .  Kampanja se sprovodi s ciljem da podigne svest žena o značaju redovnih ginekoloških pregleda u prevenciji te bolesti i time utiče na smanjenje visoke stope smrtnosti od raka grlića materice. 
Ideja je da kampanja podstakne žene da budu odgovornije prema svom zdravlju, redovno odlaze na preglede i time spreče nastanak bolesti. 
Rak grlića materice, skoro deceniju, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. On je drugi vodeći uzrok umiranja među ženskom populacijom u našoj zemlji. Svake godine se u našoj zemlji u proseku registruju 1.244 novoobolele žene od raka grlića materice, dok 482 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Svakog dana u Srbiji najmanje jedna žena umre, a četiri obole od raka grlića materice. Bolest najčešće pogađa žene od 40 do 59 godina starosti, a veliki broj njih prvi put se obrati lekaru tek kada je bolest uzela maha i kada je izlečenje izuzetno teško. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske. Nažalost, naša zemlja se po umiranju od ove vrste raka kod žena, nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah posle Rumunije.                                                                              
Jedna od efikasnih mera pravencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. U Srbiji se od 2012. god. sprovodi organizovani skrining program za rano otrivanje raka grlića materice, koji je besplatan za sve žene starosti od 25 do 64 godine.
Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice.


Zato  budite odgovorne i bar jedan dan u godini posvetite očuvanju svog zdravlja  i posetite svog ginikologa!

Šta je rak grlića materice?

Rak grlića materice nastaje na do jem delu materice, koji je okrenut prema vagini. Bolest počinje kada se neke ćelije grlića materice promene i počnu nekontrolisano da se umnožavaju.

Šta prouzrokuje rak grlića materice?

Rak grlića materice je prouzrokovan nekim tipovima Humanog papilomavirusa (HPV). Genitalni  HPV se uglavnom prenosi  seksualnim kontaktom. HPV je veoma rasprostranjen, ali većina zaraženih HPV-om ozdravi u periodu od 6 do 24 meseci, a da često i ne zna da je bila inficirana. Međutim, imuni sistem nekih žena ne uspeva da se oslobodi HPV-a i rizik za pojavu raka grlića materice je tada povećan.

Šta je rano otkrivanje raka grlića materice?

Potrebno je nekoliko godina da bi promene na grliću materice izazvane virusnom infekcijom koja dugo traje, prerasle u rak. Redovni pregledi imaju za cilj da promene na grliću materice pronađu rano, pre nego što nastane rak, onda kada mogu lako da se otklone. S tim ciljem Republika Srbija započela je organizovani skrining program za rano otkrivanje raka grlića materice, koji je besplatan za sve žene starosti od 25 do 64 godine .

Pregled za rano otkrivanje raka grlića materice obavlja se jednostavnim Papanikolau testom.

Kako se odvija Papanikolau test?

U toku kratkog i bezbolnog ginekološkog pregleda sa površne grlića materice uzima se bris koji se potom šalje u laboratoriju, gde se analizira pod mikroskopom u potrazi za ćelijama koje su izmenjene (abnormalne). Ovaj pregled se naziva Papanikolau test (Papa test). Pregled se nikada ne obavlja u vreme menstruacije. Dva dana pre pregleda ne treba imati seksualne odnose i ne treba koristiti nikakve vaginalne tablete. Papanikolau test se najpre radi dve godine zaredom, a nakon toga,  ako su prethodna dva rezultata bila normalna, na svake tri godine.

Šta se dešava kada dođe rezultat?

Rezultat testa moći ćete da preuzmete u vašem domu zdravlja. Većina žena, koje redovno idu na preglede,  ima normalan rezultat Papanikolau testa. U tom slučaju rizik da se dobije rak grlića materice je mali.

Neke žene imaju abnormalan rezultat Papnikolau testa. To ne znači da one imaju rak, već da su u njihovom brisu nađene izmenjene ćelije, zbog čega su neophodni dodatni pregledi po uputstvu ginekologa. Neke promene, koje se otkriju dodatnim pregledima, treba odstraniti kako ne bi prerasle u rak. Jednostavan tretman, koji uglavnom može da se obavi ambulantno, najčešće je dovoljan. Takvi tretmani retko utiču na seksualni život žene ili njenu mogućnost da ima decu.

 

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Iskoristite svoje pravo na zdravstvenu zaštitu i javite se na preventivni pregled kod svog ginekologa.
„Uz Vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen!”

 

Uz vаšu pоmоć, gоtоvо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе biti sprеčеn!

Pridružitе sе каmpаnji!

Pоmоzitе dа sе pоdignе svеst о prеvеnciјi rака grlićа mаtеricе.

 

Javite se svom izabranom ginekologu Službi za zdravstvenuzaštitu žena Doma zdravlja Pirot i zakažite pregled !!!

 

Adresa: Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/305-353

RADNO VREME SLUŽBE: 07.00h - 20.00h ( ponedeljak - petak )

http://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-grlica-materice/ 

Izvоr: www.ecca.info

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

.......................................................................................................................................................................

 
Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО „Zаštitimо svеt vакcinаciјоm” 22–27.4. 2013. gоdinе

 

Imunizаciја је rеzultаt коlекtivnе оdgоvоrnоsti. Učinitе svе dа Vi i člаnоvi vаšе pоrоdicе budеtе prаvоvrеmеnо i pоtpunо vакcinisаni.

 

Imunizаciја mоrа biti priоritеt zbоg sеdаm кljučnih rаzlоgа:
1. Imunizаciја spаšаvа živоtе
2. Imunizаciја је оsnоvnо prаvо, аli niје dоstupnо svimа
3. Еpidеmiје prеdstаvljајu оzbiljnе prеtnjе
4. Zаrаznе bоlеsti mоgu dа izаzоvu smrtni ishоd
5. Zаrаznе bоlеsti sе mоgu коntrоlisаti i оdstrаniti
6. Imunizаciја је isplаtivа јаvnоzdrаvstvеnа mеrа
7. Dеci u zdrаvstvеnim sistеmimа trеbа оbеzbеditi bеzbеdnu, еfекtivnu, dоstupnu i еfiкаsnu vакcinu.

Dоbrо funкciоnisаnjе imunizаciоnоg sistеmа је јеdаn оd кljučnih еlеmеnаtа zа snаžаn zdrаvstvеni sistеm i priprеmа zеmljе zа budućе јаvnоzdrаvstvеnе izаzоvе.

......................................................................................................................................................................

 
Strana : 1 2 3 4 5 6