KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
slika
Najava događaja :
 

OBAVEŠTENJE KME ZA LEKARE

 

U ponedeljak 09. 09 .2013. u Amfeteatru Opšte bolnice Pirot u 14h biće održana KME:
SAVREMENI PRISTUP GOJAZNOSTI U DECE I ODRASLIH
Predavači i autori testa : Prim dr sc. med. Suzana Stanković, Dr Milena Dimitrijević

 

KME je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta A-1-2039/13 u julskom roku 2013 i nosi

10 internih bodova za učesnike KME.

Učesnici KME pre početka edukacije daju na uvid dokaz o uplaćenoj kotizaciji koja iznosi 1500 RSD, a za zaposlene u DZ Pirot 750 RSD.

Kotizacija se uplaćuje na račun DZ Pirot br. 840-816667-56, poziv na broj- broj licence, svrha uplate KME 4/2013. Za zaposlene u DZ Pirot postoji mogućnost plaćanja kotizacije preko platnog spiska (pri prijavi za KME naglasiti način plaćanja).

 

Zbog ograničenog broja učesnika obavezno je prijavljivanje poslovnom sekretaru DZ Pirot na

tel: 010 / 305-408.

 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANJE TESTA

 

G O J A Z N O S T, Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi,  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Novembar, 2004.

http://www.minzdravlja.info/downloads/2008/Sa%20Zdravlja/dokumenta/Vodici/GOJAZNOST.pdf

 

Dragan Zdravković, Miloš Banićević:  Preporuke o ishrani i fizičkoj aktivnosti: program prevencije i lečenja gojaznosti kod dece i adolescenata u Republici Srbiji /  Zlatibor : Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma, 20 MEDICINSKI GLASNIK / str. 19-31, 2011

http://www.cigota.rs/sites/default/files/RAD2.pdf

 

Stan Reents,Exercise and Obesity, Original Posting: 05/06/2007 10:06 AM 
Last Revision: 07/09/2012 04:17 PM, 2012 AthleteInMe, LLC.

http://www.athleteinme.com/ArticleView.aspx?id=254

 

Fitch A, Everling L, Fox C, Goldberg J, Heim C, Johnson K, Kaufman T, Kennedy E, Kestenbaun C, Lano M, Leslie D, Newell T, O’Connor P, Slusarek B, Spaniol A, Stovitz S, Webb B. Institute for Clinical Systems Improvement. Prevention and Management of Obesity for Adults. Updated May 2013.

https://www.icsi.org/_asset/s935hy/Obesity-Interactive0411.pdf

 

National Health and Medical Research Council (2013) Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia. Melbourne: National Health and Medical Research Council.

http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/n57_obesity_guidelines_130531.pdf