KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
slika
Održani programi KME u 2012. godini :
 
Kurs I katagorije : " NASILJE I SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-2421/12, za lekare,stomatologe, medicinske sestre/tehničare

Rukovodilac programa Dr Milena Dimitrijević

Predavači : Dr Milena Dimitrijević, Dr Miroslava Jovanović i v.m.s. Ljiljana Panić

Program realizovan : 01.12.2012.godine i 15.12.2012.godine sa početkom od 09.00h u prostorijama Savetovališt za mlade.

Program akreditovan sa 10 bodova za predavače i 5 bodova za učesnike

 

 

Stručni sastanak : " DOKUMENTOVANJE RODNO USLOVLJENOG NASILJA"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-1278/12, za lekare, stomatologe, medicinske sestre/tehničare

Rukovodilac programa Prim dr sc. med. Suzana Stanković

Predavač : Prim dr sc. med. Suzana Stanković

Program realizovan : 09.10.2012.godine sa početkom od 14.00h u Sali za sastanke Opšte bolnice Pirot.

Program akreditovan sa 2 boda za predavača i 1 bod za učesnike