KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
slika
Akreditovani Programi KME u 2012. godini :

 

Akreditovani programi u julskom akreditacionom roku:

 

Kurs I katagorije : " NASILJE I SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-2421/12, za lekare,stomatologe, medicinske sestre/tehničare

Rukovodilac programa Dr Milena Dimitrijević

Program akreditovan sa 10 bodova za predavače i 5 bodova za učesnike

 
Stručni sastanak : " DOKUMENTOVANJE RODNO USLOVLJENOG NASILJA"

Akreditovan pod rednim brojem A-1-1278/12, za lekare, stomatologe, medicinske sestre/tehničare

Rukovodilac programa Prim dr sc. med. Suzana Stanković

Program akreditovan sa 2 boda za predavača i 1 bod za učesnike

 

Akreditovani programi u oktobarskom akreditacionom roku :

 

Složen test : " UVOĐENJE I PRAĆENJE INSULINSKE TERAPIJE I ZNAČAJ SAMOKONTROLE U DM TIP 2"

Akreditovan pod brojem rednim brojem A-1-3114/12, za lekare

Rukovodilac programa Prim dr sc.med Suzana Stanković

Program akreditovan sa 10 bodova za predavača i 9 bodova za učesnike