AKTUELNOSTI
Utorak, 31.05.2022. godina
 
                                         31.05.2022. Svetski dan bez duvanskog dima
 

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija  obeležava Svetski dan bez duvana, ističe zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalaže se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.
Svetski dan bez duvana 2022. godine obeležava se pod sloganom:


                                            „DUVAN: PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI„


Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Kampanja će takođe imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da „ozeleni” svoju reputaciju i proizvode, tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi.

Upotreba duvana je štetna u svakoj fazi

 

Od početka do kraja, životni ciklus duvana je u velikoj meri zagađujući i štetan proces. Zagađenje vazduha izazvano pušenjem je za nas nevidljivo, ali šteta se dešava u celom lancu snabdevanja i veoma je složena.
•           Širom sveta svake godine se uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje da bi se uzgajao duvan. Uzgoj duvana takođe doprinosi krčenju šuma na 200 000 hektara godišnje i degradaciji zemljišta.
•           Proizvodnja duvana iscrpljuje planetu vodom, fosilnim gorivom i metalnim resursima.
•           Globalizacija lanca snabdevanja i prodaje duvana znači da se duvanska industrija u velikoj meri oslanja na vidove transporta koji zahtevaju velike resurse.
•           4,5 biliona opušaka ne odlaže se na odgovarajući način svake godine širom sveta, stvarajući 1,69 milijardi funti toksičnog otpada i ispuštajući hiljade hemikalija u vazduh, vodu i tlo.

 

Potrošači su postali ekološki svesniji i biraju održivije proizvode. Duvanske korporacije su između ostalih, učinile ekološku održivost sastavnim stubom svojih strategija korporativne društvene odgovornosti i usvojile nekoliko praksi zelenog pranja. To uključuje čišćenje plaža i oglašavanje novih proizvoda kao ekološki prihvatljivih kako bi se skrenula pažnja javnosti sa sopstvenih akcija koje štete životnoj sredini.
Duvanska industrija je takođe uložila velika sredstva u „zeleno pranje“ svojih praksi štetnih po životnu sredinu prijavljivanjem uticaja na životnu sredinu i finansiranjem projekata i organizacija korporativne društvene odgovornosti za životnu sredinu. Njihova dimna zavesa može da funkcioniše samo zbog nedostatka objektivnih podataka, kao i zbog ograničenog i nedoslednog zakonodavstva na međunarodnom i lokalnom nivou.


Kampanja Svetske zdravstvene organizacije 2022 poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, uključujući primenu i jačanje postojećih šema kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove postupanja sa otpadnim proizvodima duvana.
SZO takođe preporučuje da zemlje u potpunosti zabrane reklamiranje, promociju i sponzorstvo duvana, uključujući oglašavanje programa društveno odgovornog poslovanja, u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana.


Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem.


Centar za prevenciju DZ Pirot obeležava ovaj dan podelom edukativnog materijala i prikazom izložbe u Pazarskoj ambulanti.

 

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
 
 
 
                                                               BEBBO APLIKACIJA
 

Vaš saputnik u roditeljstvu

 

Jedina mobilna aplikacija koja vam treba kako biste obezbedili svom detetu „Dobar početak za ceo život“.

Tražili ste priručnik o roditeljstvu i, sada, nadohvat ruke, imate sveobuhvatan interaktvni vodič kroz roditeljstvo i odrastanje svog malog deteta, od rođenja do polaska u školu.

 
https://www.halobeba.rs/aktuelnosti/bebbo-aplikacija/
Bebbo-Brochure-Digital-SRB
 

........................................................................................................................................................................

 
 

                                                           O B A V E Š T E NJ E

                                                            COVID-19 VAKCINE
Raspoloživost vakcina protiv COVID-19 virusa u Domu zdravlja Pirot je sledeća:
 
Pfizer BioNTech ( Neophodno zakazivanje u prostorijama vakcinalnog punkta )
Sinofarm BBIBP-CorV ( Bez zakazivanja )
 
VAKCINACIJA SE VRŠI U PROSTORIJAMA AMBULANTE "PAZAR" (CENTRA ZA PREVENCIJU)
( Adresa : Lava Tolstoja bb)
Radno vreme - radnim danima ( ponedeljak-petak ) od 13.30h - 19.00h
 

........................................................................................................................................................................

 
 
 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6