AKTUELNOSTI
Ponedeljak, 14.11.2016. godina

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
16. novembar 2016. godine

Svetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obeležava se 16. novembra. Obeležava se svake godine od strane Globalne inicijative za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (GOLD), a u saradnji sa zdravstvenim radnicima i udruženjima pacijenata sa HOBP širom sveta. Cilj obeležavanja je da se podigne svest o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća i da se poboljša nega obolelih od HOBP širom sveta.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od hronične opstruktivne bolesti pluća u svetu boluje oko 210 miliona ljudi i svake godine umre skoro 3 miliona obolelih. Četvrti je (sa sidom) uzročnik smrti u svetu, posle bolesti srca, šloga i zapaljenja pluća.  U Srbiji ima između 400.000 i 600.000 pacijenata. HOBP se u velikom procentu ne dijagnostikuje i skorašnji podaci ukazuju da 25% do 50 % ljudi sa klinički značajnim  HOBP ne znaju da su bolesni. Po predviđanjima stručnjaka, do 2030. godine postati će 3. uzrok smrtnosti na globalnom nivou.
HOBP je bolest pluća sa opstrukcijom (suženjem) disajnih puteva. Uzrok je pojačana zapaljenska reakcija pluća na inhalativne agense koja dovodi do progresivne opstrukcije disajnih puteva. Usko je povezana sa hroničnim korišćenjem duvana. Većina pacijenata su pušači, ili su u prošlosti bili pušači. Zagađenje vazduha takođe igra ulogu u nastanku HOBP. Zatim prašina i hemikalije na radnom mestu, infekcije.Kod adolescenata koji počinju da puše pre završetka rasta dolazi do inhibicije maksimalnog razvoja pluća.
Tipični simptomi su hronični kašalj, iskašljavanje gustog sekreta obično bele boje, zapaljenja disajnih puteva. Karakteristični su znaci opstrukcije disajnih puteva: zamor pri naprezanju, noćni kašalj, osećaj gubitka vazduha-dispneja, periferna cijanoza, centralna cijanoza. Kod pregleda se mogu uočiti cijanoza- plava prebojenost delova tela, staklasti nokti, disanje usnama.
Komplikacije koje se mogu javiti su opterećenje desnog srca i njegova hipertrofija, česte pneumonije….
Cilj lečenja je sprečavanje pojave tegoba i njihovo uklanjanje, smanjenje učestalosti i težine perioda pogoršanja bolesti i poboljšanje podnošenja napora. Osnovni lekovi za uklanjanje tegoba su bronhodilatatori, najbolje primenjeni u obliku aerosola- pumpica. Kortikosteroidi deluju protivzapaljenski. U teškim slučajevima se koristi kiseonik. Pumpice pomoću kojih se lek unosi udisanjem je najbolji, najkorisniji i najmanje štetan vid terapije jer lek deluje direktno na oboleli organ, unosi se mala doza, brzo se otklanjaju simptomi i nema neželjenih efekata.
HOBP je bolest od koje svake godine oboleva sve više ljudi i predstavlja veliki zdravstveni i socio-ekonomski problem, pa je prevencija u smislu prestanka pušenja najbolji način za smanjenje učestalosti tog oboljenja.

 Centar za prevenciju DZ Pirot ovim povodom oranizuje:

    • U utorak, 15.11.2016.god. od 7 do 10h,u OŠ Dušan Radović, akciju za zaposlene sa merenjem krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi I masnoće, rađenjem skrininga za dijabetes I KVB, davanjem saveta o zdravom načinu života i predavanjem “ Pušenje ubistvo sa predumišljajem”i edukativnim filmom  “ Pušenje ubija ”.

    • U OŠ Dušan Radović, u četvrtak 17.11.2016. u 18h predavanje i edukativni film za učenike osmog razreda “ Pušenje ubija”.

    • Izložbe u prostorijama: Centra za prevenciju i  Udruženja penzionera Tigra.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

Utorak, 04.10.2016. godina
Nedelja promocije dojenja
30. 9. - 7.10. 2016. год.
„Dojenje - Ključ održivog razvoja“


Svetska nedelja dojenja ove godine povezuje stvaraoce promena na nivou zajednice, države i regiona, koji pozivaju na globalne akcije.

Ciljevi Svetske nedelje dojenja 2016:
1. Informisanje javnosti o činjenicama da postizanje Ciljeva održivog razvoja može biti olakšano ako se poboljšaju dojenje i ishrana dece i mladih.
2. Čvrsto sidro – usidriti dojenje kao ključni deo održivog razvoja.
3. Podsticaj raznovrsnosti delovanja na svim nivoima u vezi s dojenjem i ishranom dece i mladih.
4. Angažovanje i sarađivanje u većem obimu u vezi s promocijom, zaštitom i podrškom dojenja.
Važno je da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Kampanja je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta kao i na značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta.
Dojenje blagotvorno deluje na emocionalni, psihički i intelektualni razvoj deteta što su brojne studije i istraživanja širom sveta dokumentovale.
I majke koje doje imaju veliku zdravstvenu korist. Naučno je dokazano da bebe koje se doje, ređe oboljevaju u prvoj godini života od šećerne bolesti, anemije, malokrvnosti, pothranjenosti, gojaznosti, dva puta ređe obolevaju od raka pre petnaeste godine života. Majke koje doje imaju bolju mineralizaciju kostiju i za 50% manji rizik od pojave karcinoma dojke pre menopauze (ciklus razvoja dojke-mlečne žlezde kao organa fiziološki se završava tek tokom procesa dojenja).
Dojenje je preventivna intervencija sa najvećim potencijalom očuvanja života. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.

Prеdnоsti dојеnjа zа nоvоrоđеnčе/оdојčе :
 • Оbеzbеđuје prаvilаn rаst i rаzvој 
• Pоdstičе rаzvој i sаzrеvаnjе оdbrаmbеnоg sistеmа 
• Smаnjuје riziк оd gојаznоsti: omоgućаvа dеtеtu dа nаuči dа pојеdе коliко mu је pоtrеbnо čimе sе smаnjuје riziк оd nаstаnка prекоmеrnе ishrаnjеnоsti i gојаznоsti u каsniјеm uzrаstu 
• Pоdstičе rаzvој intеligеnciје 
• Štiti оd mnоgih bоlеsti i infекciја 
• Smаnjuје riziк оd prоlivа
• Smаnjuје riziк оd pојаvе аlеrgiја
•  Smаnjuје riziк оd sindrоmа iznеnаdnе smrti оdојčеtа
Prеdnоsti dојеnjа zа mајкu :   
• Pоmаžе uspоstаvljаnju еmоciоnаlnе vеzе sа dеtеtоm 
• Smаnjuје кrvаrеnjе pоslе pоrоđаја 
•  Dоprinоsi nоrmаlizаciјi tеlеsnе mаsе
• Smаnjuје riziк оd pојаvе оstеоpоrоzе
• Smаnjuје riziк оd pојаvе mаlignih оbоljеnjа dојке i јајniка
• Smаnjuје riziк оd pоstpоrоđајnе dеprеsiје
• Smаnjuје riziк pојаvе аnеmiје
Prеdnоsti dојеnjа zа pоrоdicu : 
• Јеdnоstаvnоst hrаnjеnjа – lако dоstupnо
• Uštеdа u  vrеmеnu – umеstо dа priprеmаtе оbrоке zа dеtе imаćеtе višе vrеmеnа dа sе igrаtе sа njim i uživаtе u njеgоvоm društvu
• Bоljе zdrаvljе mајке i dеtеtа
• Rаstеrеćеnjе pоrоdičnоg budžеtа
• Uspоstаvljаnjе sкlаdnih pоrоdičnih оdnоsа

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Strana : 1 2 3 4 5 6