AKTUELNOSTI
Utorak, 21.01.2020. godina
 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 20.01-26.01.2020.god u cilju podizanja nivoa  svesti žena o raku grlića materice I načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007 godine posle intervencije interesne grupe za rak grlića materice, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje I obeležavanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.
Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već trinaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.
Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja oboljevanja I umiranja od raka grlića materice.
“RANO OTKRIVANJE MOŽE SPREČITI RAK GRLIĆA MATERICE” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na žene određenih uzrasnih grupa da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara I iskoristiti neki od dostupnih preventivnih pregleda.
Tokom 2016 godine u Srbije je registrovano 1239 novoobolelih žena svih uzrasta od raka grlića materice, a tokom iste godine 453 žene su u Srbiji umrle od ove vrste raka. Kada je reč o oboljevanju raka grlića materice, Srbija se nalazi na petom mestu u Evropi, posle Letonije, Bosne I Hercegovine, Estonije I Moldavije. Takođe naša zemlja se I po umiranju od ove vrste raka kod žena nalazi na petom mestu u Evropi, posle Rumunije, Moldavije, Bugarske I Litvanije.
Najefikasnija mera primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa, ali imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda, budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovan skrining program mogu da spreče I do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući maligne degeneraciju u preinvazivnoj fazi.
Centar za prevenciju Doma Zdravlja u Pirotu obeležava  Evropsku nedelju  prevencije raka grlića materice svake godine nizom aktivnosti, sve u cilju podizanja svesti naših žena o ovoj opakoj bolesti.
*Ove godine u okviru akcije koja će se održati u sredu 22.01.2020 u Centru za prevenciju sa početkom od 11h30min-13h, gde će se pored redovnih aktivnosti kao što su: merenje krvnog pritiska,merenje nivoa šećera u krvi, određivanje BMI, skrining za kvs,skrining za depresiju,skrining za dijabetes, anketni upitnik  za ishranu, održati I predavanje I edukativni film na temu:”Prevencija raka grlića materice”,podela edukativno-promotivnog materijala I pružanje saveta u toku akcije.
*Izložba u Centru za prevenciju-(Služba polivalentne patronaže)
*Lekari na terenu u toku nedelje održaće predavanja za stanovništvo u selima na temu :”Prevencija raka grlića materice” u matičnim ambulantama.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
26.12.2019.godina
 
 

I KONFERENCIJA - „ Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“

„ Zajedno do zdravlja“

 

U okviru realizacije projekta DZ Pirot „ Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, nakon potpisivanja ugovora o finansiranju i realizaciji projekta, 01 .12. 2019. god DZ Pirot je započeo sa realizacijom projekta.
Ciljevi projekta:
• Podizanje nivoa svesti javnosti a posebno radno aktivnog stanovništva o značaju prevencije bolesti i njihovog aktivnog učešća u očuvanju sopstvenog zdravlja
• Poboljšanje kapaciteta za planiranje i implementaciju kampanja za promociju zdravlja i izvođenje programskih preventivnih aktivnosti (sistematskih pregleda i skrininga) na terenu
• Povećanje sposobnosti zaposlenih na primarnom nivou za sprovođenje programskih aktivnosti kroz jačanje njihovih potencijala
• Povećana dostupnost preventivnih usluga radno aktivnom stanovništvu

Projekat će se sprovoditi kroz:
• Medijsku kampanju
o Očekuje se da će kod 70% stanovnika kroz učešće medija u praćenju sprovođenja projektnih aktivnosti, medijska kampanja doprineti povećanju svesti o redovnoj kontroli zdravlja.
• Edukativne aktivnosti
o Edukacija zdravstvenih radnika doprineće kvalitetnijem pružanju preventivnih usluga a uz podelu edukativnog materjala i povećanju nivoa svesti stanovništva o značaju preventivnih aktivnosti u očuvanju zdravlja.
• Provere zdravlja radno aktivnog stanovništva na terenu
o Izvođenje akcija na terenu doprineće većem obuhvatu programskim aktivnostima onog dela stanovništva koje se u odsustvu bolesti najređe javlja lekaru.
• Formiranje multidisektorskog tima i potpisivanje Potokola o saradnji doprineće unapređenju sprovođenja preventivnih usluga na lokalnom nivou.

Finansijska pomoć Ministarstva zdravlja i Svetske banke putem ovog granta omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete, za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti, kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.

 
 

.                                                           Koordinator tima za implementaciju projekta
Prim dr sci med Suzana Stanković

 

........................................................................................................................................................................

                              
                                              „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“
 

U petak 29. 11. 2019. god u okviru realizacije projekta DZ Pirot „ Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar uručio je ugovor o finansiranju i realizaciji projekta direktoru DZ Pirot, dr Radovanu Iliću u vrednosti od 3.500.000 dinara.

DZ Pirot je jedan od 83 domova zdravlja koji su dobili ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima u vrednosti 270.000.000 dinara. Planirano je da sprovođenje projekta u domovima zdravlja počne u decembru 2019. i traje 12 meseci.

Finansijska pomoć omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.

 

           

.                                                           Koordinator tima za implementaciju projekta
Prim dr sci med Suzana Stanković

 

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6