AKTUELNOSTI
Sreda, 29.01.2020. godina
 

Okrugli sto Multisektorskog tima predstavnika lokalne zajednice i Tima zа implementaciju projekta "Zajedno do zdravlja", Doma zdravlja Pirot.

 

 
 

Teme okruglog stola
• Predstavljanje projekta „Zajedno do zdravlja“ DZ Pirot koji je finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke.
• Predstavljanje preventivnih zdravstvenih usluga u postojećim uslovima na našem području i mesto i uloga zdravstvenih radnika, lokalne zajednice i pojedinca u njihovoj realizaciji
• Potpisivanje Protokola o saradnji sa 35 institucija, ustanova i radnim organizacijama iz lokalne zajednice u cilju unapredjenja preventivnih usluga radno aktivnog stanovništva u radnim zajednicama.

 
 

........................................................................................................................................................................

 
26.12.2019.godina
 
 

I KONFERENCIJA - „ Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“

„ Zajedno do zdravlja“

 

U okviru realizacije projekta DZ Pirot „ Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, nakon potpisivanja ugovora o finansiranju i realizaciji projekta, 01 .12. 2019. god DZ Pirot je započeo sa realizacijom projekta.
Ciljevi projekta:
• Podizanje nivoa svesti javnosti a posebno radno aktivnog stanovništva o značaju prevencije bolesti i njihovog aktivnog učešća u očuvanju sopstvenog zdravlja
• Poboljšanje kapaciteta za planiranje i implementaciju kampanja za promociju zdravlja i izvođenje programskih preventivnih aktivnosti (sistematskih pregleda i skrininga) na terenu
• Povećanje sposobnosti zaposlenih na primarnom nivou za sprovođenje programskih aktivnosti kroz jačanje njihovih potencijala
• Povećana dostupnost preventivnih usluga radno aktivnom stanovništvu

Projekat će se sprovoditi kroz:
• Medijsku kampanju
o Očekuje se da će kod 70% stanovnika kroz učešće medija u praćenju sprovođenja projektnih aktivnosti, medijska kampanja doprineti povećanju svesti o redovnoj kontroli zdravlja.
• Edukativne aktivnosti
o Edukacija zdravstvenih radnika doprineće kvalitetnijem pružanju preventivnih usluga a uz podelu edukativnog materjala i povećanju nivoa svesti stanovništva o značaju preventivnih aktivnosti u očuvanju zdravlja.
• Provere zdravlja radno aktivnog stanovništva na terenu
o Izvođenje akcija na terenu doprineće većem obuhvatu programskim aktivnostima onog dela stanovništva koje se u odsustvu bolesti najređe javlja lekaru.
• Formiranje multidisektorskog tima i potpisivanje Potokola o saradnji doprineće unapređenju sprovođenja preventivnih usluga na lokalnom nivou.

Finansijska pomoć Ministarstva zdravlja i Svetske banke putem ovog granta omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete, za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti, kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.

 
 

.                                                           Koordinator tima za implementaciju projekta
Prim dr sci med Suzana Stanković

 

........................................................................................................................................................................

                              
                                              „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“
 

U petak 29. 11. 2019. god u okviru realizacije projekta DZ Pirot „ Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar uručio je ugovor o finansiranju i realizaciji projekta direktoru DZ Pirot, dr Radovanu Iliću u vrednosti od 3.500.000 dinara.

DZ Pirot je jedan od 83 domova zdravlja koji su dobili ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima u vrednosti 270.000.000 dinara. Planirano je da sprovođenje projekta u domovima zdravlja počne u decembru 2019. i traje 12 meseci.

Finansijska pomoć omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.

 

           

.                                                           Koordinator tima za implementaciju projekta
Prim dr sci med Suzana Stanković

 

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6