AKTUELNOSTI
Četvrtak, 01.10.2020. godina
 
 
                                             VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA
 

D.Z. Pirot kreće sa vakcinacijom stanovništva od  01.10.2020. godine preko izabranog lekara u "Ambulanti Pazar"  za pacijente koji imaju kartone u "Pazarskoj" i "Tijabarskoj ambulanti", a za sve ostale pacijente vakcinacija će se obavljati u matičnim ambulantama gde imaju zdravstveni karton.


Sezonska  četvorovalentna vakcina protiv gripa  se preporučuje osobama sa:
- hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema,
- metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest i gojaznost sa BMI>40),
- poremećajima rada bubrega (bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom),
- hroničnim neurološkim poremećajima,
- osobama sa imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV-AIDS),
- primaoce transplantata,
- kod lica smeštenim i zapošljenim u gerontološkim centrima
- kod dece i omladine smeštene u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zapošljenim u tim ustanovama,
- osobama starijim od 65 godina,
- licima zapošljenim u zdravstvenim ustanovama.


Procenjuje se da od komplikacija povezanih sa gripom godišnje u svetu umire između 290.000 i 650.000 ljudi.

 

Jedina prava zaštita od gripa je vakcinacija. Zato vakcinišite se . Zaštitite sebe i svoju porodicu.

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

 

........................................................................................................................................................................

 
Sreda, 29.01.2020. godina
 

Okrugli sto Multisektorskog tima predstavnika lokalne zajednice i Tima zа implementaciju projekta "Zajedno do zdravlja", Doma zdravlja Pirot.

 

 
 

Teme okruglog stola
• Predstavljanje projekta „Zajedno do zdravlja“ DZ Pirot koji je finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke.
• Predstavljanje preventivnih zdravstvenih usluga u postojećim uslovima na našem području i mesto i uloga zdravstvenih radnika, lokalne zajednice i pojedinca u njihovoj realizaciji
• Potpisivanje Protokola o saradnji sa 35 institucija, ustanova i radnim organizacijama iz lokalne zajednice u cilju unapredjenja preventivnih usluga radno aktivnog stanovništva u radnim zajednicama.

 
 
 

........................................................................................................................................................................

                              
                                              „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“
 

U petak 29. 11. 2019. god u okviru realizacije projekta DZ Pirot „ Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava „ Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar uručio je ugovor o finansiranju i realizaciji projekta direktoru DZ Pirot, dr Radovanu Iliću u vrednosti od 3.500.000 dinara.

DZ Pirot je jedan od 83 domova zdravlja koji su dobili ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima u vrednosti 270.000.000 dinara. Planirano je da sprovođenje projekta u domovima zdravlja počne u decembru 2019. i traje 12 meseci.

Finansijska pomoć omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.

 

           

.                                                           Koordinator tima za implementaciju projekta
Prim dr sci med Suzana Stanković

 

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6