JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE 2016./2017.godina
 
Kontakt osoba : Mirjana Dragonjić, službenik za javne nabavke
Kontakt telefon : 010/ 305 399;  mail :  javne.nabavke@dzpirot.rs
Adresa :  Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
 
 
 
Poziv_Zdravstvene_usluge_2018
 
Konkursna_dokumentacije_Zdravstvene_usluge_2018
 
 
 
 
 
 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6