IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH

 

DR SLAVICA N

Dr Slavica Najdanović
specijalista medicine rada

 

Diplomirala na Niškom univerzitetu 1982. godine.
Specijalizaciju medicine rada završila u Nišu 2000.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1990.godine.

Dr Saša Kostić
specijalista medicine rada

 

Diplomirao na Niškom univerzitetu 1992. godine.
Specijalizaciju medicine rada završiou Nišu 2002.godine.
Zaposlen u Domu zdravlja od 2000.godine.