IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH AMBULANTA "TIJABARA"

 

Dr Marina Manić
specijalista opšte medicine

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1995.g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završila
na Medicinskom fakultetu u Nišu 2005.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1996.godine.

Dr Srebra Kostić
specijalista opšte medicine

Diplomirala na Niškom univerzitetu 1990.g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završila
na Medicinskom fakultetu u Nišu 2003.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1992.godine.

dr Vesna

 

 

Dr Vesna Colić

specijalista opšte medicine

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1987.g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završila
na Medicinskom fakultetu u Nišu 2002.godine.

Zaposlena u Domu zdrvlja od 1987.godine.Dr Zoran Todorov
specijalista opšte medicine

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1996.g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završio
na Medicinskom fakultetu u Nišu 2005.g.
Zaposlen u Domu zdravlja od 1997.godine.

dr milan djordjevic

Dr Milan Đorđević
doktor medicine


Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2006.godine.

Zaposlen u Domu zdravlja od 2008.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marina Đorđević

dokto medicine

 

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 2013. godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 2020. godine.