IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:


SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, DEČJA PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 

Dr Dragana

 

 

 

Dr Dragana Antić

specijalista dečje i preventivne stomatologije

 

Diplomirala na medicinskom fakultetu u Nišu, 1987.godine.

Specijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1988.godine

 

 

Dr Dragana

 

 

Dr Dragana Lilić

doktor stomatologije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1992.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1995.godine.

 

 

 

Dr Dragana

 

 

Dr Dragana Mardešić

doktor stomatologije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1993.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1995.godine.

 

 

 

Dr Vesna

 

 

Dr Vesna Ćirić

doktor stomatologije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1993.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1993.godine.

 

 

 

 

Dr Aleklsandar Rakić

doktor stomatologije

 

 

 

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu 2019. godine.

Zaposlen u Domu zdravlja Pirot od 2022. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, STOMATOLOGIJA ZA ODRASLE

 

Dr Zlatan

 

 

Dr Zlatan Cvetković

specijalista opšte stomatologije

 

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1988.godine.

Specijalizaciju završio na istom fakultetu 1996.godine.

Zaposlen u Domu zdravlja od 1989.godine.

 

 

 

 

 

 

Dr Mima Novaković

specijalista bolesti usta i zuba

 

 

 

 

 

 

Dr Bojana Stamenović

doktor stomatologije

 

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2007. godine.

Zaposlena u Domu zdravlja Pirot od 2022. godine