IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:

 


AMBULANTA KRUPAC

 

 

 

 

AMBULANTA TEMSKA

 

 

Dr Bojan

 

 

 

Dr Bojan Savić

doktor medicine

 

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2002.godine.

Zaposlen u Domu zdravlja od 2004.godine.

 

 

 

 

 

 

AMBULANTA VISOČKA RŽANA

 

 

 

Dr Aleksandar

 

 

 

Dr Aleksandar Zlatković

doktor medicine

 

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2000.godine.

Zaposlen u Domu zdravlja od 2001.godine.

 

 

 

 

 

AMBULANTA BELO POLJE

 

 

 

Dr Dejan

 

 

 

Dr Dejan Živadinov

doktor medicine

 

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2004.godine.

Zaposlen u Domu zdravlja od 2007.godine.

 

 

 

 

 

 

TERENSKE EKIPE

 

TEREN I

 

 

Dr Natalija

 

 

Dr Natalija Maksimović

doktor medicine

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1997.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 2000.godine.