IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:

Dr Milena Dimitrijević

specijalista pedijatrije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 1987. godine.

Specializaciju iz pedijatrije  zavrsila  na
Medicinskom fakultetu u Nisu 2001. god.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1989.godine.

 

 

 

Dr Gordana Mitić
doktor medicine

 

Diplomirala na Niškom univerzitetu 2001 godine.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2002.godine..

 

Dr Emilija Pavlović

doktor medicine

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 2006. godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 2013. godine.

 

 

Dr Julija Rančić

specijalista pedijatrije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003. godine.Specializaciju iz pedijatrije  zavrsila  na
Medicinskom fakultetu u Nisu 2019. god.

Zaposlena u Domu zdravlja od 2005. godine.

dr Irena Igić

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2006.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2022.godine.

 

 

 

 

 

 

Dr Aleksandra Đorić

specijalista pedijatrije

 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 2009. godine. Specializaciju iz pedijatrije  zavrsila  na
Medicinskom fakultetu u Nisu 2024. god.

Zaposlena u Domu zdravlja od 2012. godine.