IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH AMBULANTA "PAZAR"


Dr Suzana Nikolić
specijalista opšte medicine


Diplomirala na Niškom univerzitetu 1993. g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završila na
Medicinskom fakultetu u Nišu 2005.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1994.godine.

Dr Dobrila Aleksic
doktor medicine

 

Diplomirala na Niskom univerzitetu 2000.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2000.

Dr Vladislava Živković
doktor medicine

 

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu 1997.
Zaposlena u Domu zdravlja  od 1998.

dr Gordana

Dr Gordana Jovanović
doktor opšte medicine

Diplomirala na NIškom univerzitetu 1993.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1995.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dragana Stojanov

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2017.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2020.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Aleksandra Nikolić Aleksov

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2010.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2021.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Sanja Ignjatović

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2011.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2020.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Aleksandra Spirić

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2021.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2023.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Kristina Milenković

doktor medicine

 

Diplomirala na NIškom univerzitetu 2022.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2023.godine.