IZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH AMBULANTA "PAZAR"


Prim. Dr sci. med. Suzana Stanković

specijalista opšte medicine

 

Rođena 1961.godine u Kavadarcima.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu,1985.godine gde je magistrirala iz oblasti preventivne medicine 2000.godine i odbranila doktorat 2005.godine.

Specijalista opšte medicine od 1998.godine, a Primarijus od 2004.godine.

Zaposlena u Domu zdravlja od 1987.godine

 

Dr Suzana Nikolić
specijalista opšte medicine


Diplomirala na Niškom univerzitetu 1993. g.
Specijalizaciju iz opšte medicine završila na
Medicinskom fakultetu u Nišu 2005.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1994.godine.

Dr Dobrila Aleksic
doktor medicine

 

Diplomirala na Niskom univerzitetu 2000.
Zaposlena u Domu zdravlja od 2000.

Dr Vladislava Živković
doktor medicine

 

Diplomirala na Beogradskom univerzitetu 1997.
Zaposlena u Domu zdravlja  od 1998.

dr Gordana

Dr Gordana Jovanović
doktor opšte medicine

Diplomirala na NIškom univerzitetu 1993.g.
Zaposlena u Domu zdravlja od 1995.godine.