SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Načelnik Službe: Dr Slavica Najdanović, spec. med. rada

Kontakt telefon : 010/305-361; mail : medicina.rada@dzpirot.rs

Adresa: Vojvode Momčila bb ( poliklinički deo Opšte Bolnice Pirot)

Radno vreme: radnim danima 07.00h - 15.00h

 

 

ULAGANJE U BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NIJE TROŠAK VEĆ INVESTICIJA!

 

JAVITE NAM SE! MI SMO LEKARI ZA VAS I VAŠE RADNO MESTO !

 


 

ULAGANJE U BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NIJE TROŠAK VEĆ INVESTICIJA!!

 

Statistika pokazuje da se najveći broj povreda na radu dešava upravo zbog nepoštovanja bezbednosnih propisa i nekorišćenja zaštitne opreme. Prema podacima Međunarodne organizacije rada (MOR), u svetu svake godine na radu pogine oko dva miliona radnika, dok se više od 270 miliona teže ili lakše povredi. Najčešći uzrok povređivanja na radnom mestu je upravo to što se ne primenjuju propisi o bezbednosti. Nije samo reč o korišćenju zaštitne opreme, već i ispravnosti mašina.
Bezbednos i zdravljet na radu je regulisana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu koji je usvojen krajem 2005. godine.Uprava za bezbednost i zdravlje na radu apeluju na poslodavce da se, uprkos ekonomskoj krizi, ne štedi na merama bezbednosti i zdravlje radnika, jer se tako mogu sprečiti nesreće na radu, sprečiti profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom i otkloniti negativni uticaji radne sredine na zdravlje. U Srbiji na radnom mestu pogine oko 40 zaposlenih, a oko hiljadu se teško povredi. Najviše povreda, 65 dosto je u građevinarstvu. Poslodavci imaju moralni ali i ekonomski interes da stvore bezbedno i zdravo okruženje na radnom mestu, da bi postigli bolje poslovne rezultate.
Odgovornost poslodavca, timski rad svih radno angažovanih i edukacija osnove su za stvaranje bezbedne i zdrave radne sredine, kao preduslov za očuvanje i unapređenje bezbednosti i zdravlja zaposlenih.Poslodavac je dužan da izdvoji određena finansijska sredstva za sprovođenje mera i prevencije bezbednosti i zdravlja na radu.


                                                    Mere bezbednosti i zdravlja na radu:


• Lice za bezbednost i zdravlje na radu donosi akt o proceni rizika za svako radno mesto
• Utvrdi prava, obaveze i odgovornost u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu opštim aktom, kolektivnim ugovorom, odnosno, ugovorom o radu
• Edukacija zaposlenih za bezbedan rad
• Obezbedi korišćenje, pregled i održavanje u ispravnom stanju sredstva i opremu za rad, uslova radne okoline kao i sredstva lične zaštite
Obezbedi propisane lekarske preglede u skladu sa aktom o proceni rizika, kao i pružanje prve pomoći - neophodni su pregledi pri zapošljavanju ( predhodni ) i periodični pregledi radnika.
• Zaposleni moraju biti osigurani u slučaju povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom
• Radni proces treba da bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog
• Obavesti u pismenoj formi zaposlenu ženu za vreme trudnoće, zaposlene mlađe od 18 god. života i zoaposlene sa smanjenom radnom sposobnošću o rezultatima procene rizika
• Upozori zaposlene na opasna mesta ili štetnosti po zdravlje i da ih usmeri na bezbedne zone za rad

 

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Doma zdravlja Pirot Vas poziva na saradnju!!

 

.

Služba ima dva lekara, specijaliste medicine rada, psihologa, dobro obučene medicinske sestre. Po potrebi angažujemo sve specijaliste koji su nam potrebni ( neuropsihijatra, oftalmologa, specijalistu ORL, internistu, urologa, radiologa, specijalistu sportske medicine ...)

Svi pregledi se obavljaju na jednom mestu u toku jedne radne smene.

Posedujemo dobro opremljen punkt za funkcionalnu dijagnostiku sa :

  • EKG
  • ORTHO-RATEROM
  • AUDIOMETROM
  • SPIROMETROM
  • ERGOMETROM
  • UZ APARATOM

 

Komisija za izdavanje lekarskih uverenja za vozače radiće sledećim danima:

  • ponedeljkom
  • utorkom
  • četvrtkom

 

                                                                  O B A V E Š T E NJ E
                                         
 

Poštovani sugrađani,

 

Obaveštavamo Vas da je izmenjena organizacija rada u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, pa će se lekarski pregledi za VOZAČE, počevši od 20.03.2023.godine, obavljati PONEDELJKOM, UTORKOM i ČETVRTKOM.

 

S poštovanjem,

 

                                                             Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu radnika

                                                            dr Slavica Najdanović, specijalista medicine rada

 

 

NAPOMENA!
Vozači su dužni da ponesu ličnu kartu na uvid.
Vozačima sa profesionalnim kategorijama je potreban laboratorijski nalaz (SE, KKS, Urin, Glikemija) koji mogu da urade u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu radnika svakog radnog dana od 07.00-08.30h.

 

Važna dokumenta:
Resenje_920_530_072_353-2014_09
Resenje_920_530_072_786-2016_09

 

 

SISTEMATSKI