zzzzzzzzzzzz

SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

SHMP Pirot

 

Pirot; Vuka Karadžiđa br. 8.
Tel. 194
Tel/fax: 010 311-218

Mail: shmp.pirot@dzpirot.rs

 

Načelnik službe: Dr Vladana Stojanović, spec. urgentne medicine

 

Služba hitne medicinske pomoći Pirot pokriva teritoriju Opštine Pirot koja ima 1235 km² sa preko 70 naselja uključujući i sam Pirot. Sama opština i pirotski okrug spadaju u red geografski najrazuđenijih u Srbiji. Po popisu iz 2002. Opština Pirot je imala 63791 stanovnika. od čega oko 27000 živi u selima pirotske opštine. Ovaj podatak treba znati jer je bitan za sagledavanjejedne ovako specifične službe, koja ima u osnovi zadatak  da što pre stigne do onoga kome je neophodna medicinska pomoć. SHP svojim radom pokriva  ovakvo geografski razuđeno područje, gde su pojedina sela udaljena i pedesetak kilometara od Pirota, dok je putna infrastruktura u najvećem broju slučajeva jako loša! Ne sme se zaboraviti i putni međunarodni pravac, koridor 10, koji prolazi kroz Opštinu Pirot i koji takođe pokriva SHP.

Rad same službe podrazumeva hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenata ambulantno i na terenu, zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima, stalno insistiranje na edukaciji zapošljenih i uvodjenje novina u radu, transport pacijenata do pirotske bolnice po nalogu izabranog lekara i otpuste pacijenata u okviru Opšte bolnice Pirot kao i transport  pacijenata ka višim medicinskim instancama na republičkom nivou. Vanredno, Služba hitne pomoći pruža i medicinsko obezbeđenje masovnih skupova, sportskih događaja, mesta pogođenih prirodnim nepogodama,  a takođe može vršiti i edukaciju zainteresovanih koji zbog prirode posla moraju znati osnove pružanja prve pomoći.

Služba hitne medicinske pomoći Pirot opremljena je u skladu sa važećim standardima za rad jedne ovakve službe. Pod tim  sepodrazumeva nova, kompletno opremljena vozila savremenim aparatima za reanimaciju, EKG aparatima, aspiratorima, respiratorima,  sredstvima za imobilizaciju, setovima za izvođenje porođaja, aparatima za merenje nivoa šećera u krvi, pulsnim oksimetrima, kardiološkim stolicama, kao i  inhalatorom u ambulanti. 
                                                
Medicinske usluge koje se pružaju  podrazumevaju lekarski pregled uz rađenje EKG-a, po indikacijama i određivanje nivoa šećera u krvi, pulsnu oksimetriju. Svi članovi u ekipi Hitne pomoći  osposobljeni su za izvođenje kardiopulmonalne reanimacije. a shodno datom slučaju ekipe pružaju pomoć u vidu oksigenacije, aspiracije, intubacije, imobilizacije, previjanja, davanja potrebne terapije putem injekcija, inhalacije...

U cilju edukacije sama služba poseduje i trenažne lutke na kojima se može vežbati pravilno izvođenje spoljne masaže srca, veštačkog disanja, intubacije, defibrilacije i intravenskog davanja injekcija. Lekari službe  osposobljeni su za pružanje treninga tehničarima i vozačima službe ali i drugom medicinskom osoblju. Treba istaći i to da je ekipa Hitne pomoći Pirot gotovo redovni učesnik takmičenja hitnih pomoći Srbije na kojima je do sada ostvarivala dobre rezultate. 
   
Medicinsko obezbeđivanje događaja koji ne spadaju u redovan rad službe poput muzičkih, sportskih i drugih masovnih okupljanja, ekipe Službe  hitne pomoći pružaju po postojećem cenovniku.

Služba Hitne medicinske pomoći Pirot je u toku 2009 godine u potpunosti obnovila vozni park  dobivši potpuno nova i kompletno opremljena vozila, aparatima i sredstvima za pružanje hitne pomoći, a koja su joj bila neophodna za rad. Reč je o pet vozila iz donacije Evropske Unije kao tehničkoj pomoći hitnim službama Srbije. Kao donacija dobijeno je i jedno vozilo za transport pacijenata od strane farmaceutske kuće Velefarm. Zbog prirode terena koji pokriva, služba od ranije poseduje i terenska vozila takođe opremljena za pružanje hitne medicinske pomoći I to: Toyotu Landcruiser kao ranija donacija Norveškog Crvenog krsta i jednu Ladu Nivu, nabavljenu od strane Zdravstvenog centra Pirot.     
Služba hitne pomoći svakodnevno vrši transport pacijenata čije zdravstveno stanje ne dozvoljava drugačiji vid prevoza  na kontrolne preglede do bolnice po nalogu izabranog lekara.

Pacijenti treba da znaju da se zakazivanje takvog transporta takođe obavlja pozivanjem broja 194, pri čemu mogu da nazovu svakog radnog dana u 07:00 časova na dan kada je potrebno obaviti pregled. Zakazivanje unapred od nekoliko dana  ovakvog  transporta nije potrebano.

Unapred se zakazuje jedino transport pacijenata van  Pirota, putem uputa za preglede u kliničkim centrima Niš, Beograd i drugim centrima, kada je potrebno zakazivanje, najbolje odmah po dobijanju uputa, kako bi sama služba što racionalnije organizovala raspored transporta.

Služba hitne medicinske pomoći  savremena je služba, koja je uprkos skromnom početku i  nedostatku materijalnih sredstava, uspela da usvoji i svakodnevno koristi savremena medicinska sredstva i aktuelne medicinske doktrine u svom radu, sa stalnom prisutnom težnjom da svoje znanje i veštinu unapređuje.

 

 

Ukoliko vam je potrebna medicinska pomoć !!!
         - Postoji nekoliko načina na koje možete sebi da pomognete-

 

Pozovite lokalnu apoteku 
Posetite lekara opšte prakse 
Pozovite 94 za savet
Ukoliko je situacija hitna, uputite se direktno u urgentno prijemno odeljenje i prevezite se taksijem ili javnim prevozom - vozilo hitne službe neće vas brže prevesti do odredišta. 

Ukoliko pozovete 94 za situaciju koja nije hitna, odlažete pomoć nekome kome je zaista potrebna, tako što zadržavate dispečera 94 ili zauzimate preko potrebno vozilo.

Ukoliko je situacija hitna ostanite smireni i pozovite 94, dobicete dispecera i njemu ce biti potrebne sledece informacije:

  • Broj telefona sa koga zovete
  • Koliko ljudi je povredeno i razlog vašeg poziva
  • Tacna adresa i broj na koji vozilo treba da stigne
  • Nako prepoznatljivo odredište, ukoliko ne znate adresu 

Postoji još nekolio stvari kojima možete pomoći vašoj ekipi Hitne pomoći da brže stigne do vas:

  • Proverite da li je kućni broj jasno vidljiv
  • Ukoliko živite na imanju, proverite da li na ulazu u imanje postoje jasni znaci kuda treba da idu
  • Ako živite u zgradi, proverite da li radi lift
  • Sklonite na sigurno kućne ljubimce
  • Ostanite pribrani - tim hitne službe je tu da vam pomogne
  • Pripremite se, pročitajte ponovo ova uputstva kako biste dispečeru i ekipi dali prave informacije.