VODIČI DOBRE KLINIČKE PRAKSE
Нови национални водичи добре клиничке праксе

Током 2011. године Републичкa стручнa комисијa за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, израдила је нових осам националних водича добре клиничке праксе.

Израда водича представља једну од многобројних иницијатива које Министарство здравља предузима у погледу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента.

Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су пре свега намењени лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту.

Водичи су израђени на основу студије „Оптерећење болестима у Србији“, са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Многе светске студије потврдиле су да се уз помоћ водича заснованих на доказима постижу бољи исходи лечења.

Израда водича подржана је у оквиру активности пројеката Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ (DILS) и „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансирају из кредита Светске банке.Преузмите Водиче

 

Девет нових националних водича добре клиничке праксе у 2012. години
Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) и пројекта "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - DILS припремила је девет водича добре клиничке у 2012. години.

Водичи су израђени са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Они одржавају и подржавају филозофију и читав покрет медицине односно здравствене заштите засноване на доказима, омогућавају да се држи корак са брзим научним развојем и обезбеђују сусрете науке и праксе, односно ефикасности и ефективности, помажу у доношењу одлуке, смањују варијације у пракси, служе као инструмент начињен од стране професионалаца за професионалце, а који помаже да се редукује неизвесност у медицинској пракси.

Основни критеријум за одабир тема водича била је висока стопа обољевања и смртности у Србији, односно проблеми идентификовани студијом "Оптерећење болестима у Србији".

Преузмите водиче:

Шире верзије водича: