KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
slika

Rukovodilac Centra za KME :dr Vladana Stojanović, specijalista urgentne medicine

Adresa : ulica Vojvode Momčila bb; telefon 010/344 977, fax 010/ 305 395

mail : centar.kme@dzpirot.rs

 

Poštovane koleginice i kolege,
Dobrodošli na stranicu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju DZ Pirot !!


Kontinuirana medicinska edukacija (KME) su sve obrazovne aktivnosti i procesi sticanja novih znanja i veština koji traju kroz ceo profesionalni život jednog zdravstvenog profesionalca. Kontinuirana medicinska edukacija se bavi razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u medicini, srodnim naukama i zdravstvenoj tehnologiji u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u DZ Pirot organizuje se u cilju stalnog unapređenja stručnih znanja, kako bi se održale i unapredile veštine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije KME je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i veština, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primenjenim doktrinama i metodama, omogućuju razvoj i unapređenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu.
Centar za KME DZ Pirot formiran je na sednici  Stručnog saveta DZ Pirot 2012. god. Nakon formiranja Centra i usvajanja Pravilnika o radu, Odbor Centra za KME je započeo sa radom. Krajem 2012. god. aplikovao je određen broj programa KME koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta.
Pored programima KME akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta  jedan deo prostora na staranici Centra za KME biće posvećen i prezentovanju knjiga, vodiča dobre kliničke prakse, snimljenim predavanjima, prezentacijama, radovima objavljenim u časopisima ili prezentovanim na kongresima u zemlji i inostranstvu, jer smatramo da pored akreditovanih programa KME, i ovo je jedan od načina edukovanja zdravstvenih profesionalaca i njihovog profesionalnog razvoja.
Centar je otvoren za saradnju sa drugim Udruženjima, Centrima, Ustanovama a i pojedincima koji se bave KME. Javite se sa predlozima, idejama.......

 

 
Važna obaveštenja Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE u 2013. godini
 

Kontinuirana medicinska edukacija - preuzimanje dokumenata:

 

NAJAVA DOGAĐAJA

 

ODRŽANI PROGRAMI KME U 2013. GODINI

 

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2012. GODINI

 

ODRŽANI PROGRAMI KME U 2012. GODINIi
 
Novosti u medicini - preuzimanje dokumenata