SLUŽBA ZA KUĆNU NEGU I LEČENJE

kucna_baner

 

Naceinik : DrJasmina Simović, spec. opšte medicine

Adresa: Lava Tolstoja bb, 198300 Pirot

Kontakt telefon:010/321-859

Mail: kucna.nega@dzpirot.rs

 

RADNO VREME: 07.00h - 19.00h ( ponedeljak - petak )

 

 

Služba se bavi posetama nepokretnih bolesnika, koje nisu zasnovane samo na kurativi - lečenju bolesnih, već i na dijagnostici, preventivnom radu, zdravstveno-vaspitnom radu, a sa povećanjem broja onkoloških bolesnika sve više i palijativnoj nezi.

 

Pored kućnog špricanja (potkožnog, muskulamog i venskog davanja terapije) i previjanja, sada služba ukljucuje i infuzije u stanu bolesnika, menja katetere kod nepokretnih, vrši obuku za samostalno davanje insulina u kućnim uslovima.

U službi rade 4 lekara (2 specijalista opšte medicine i 2 lekara opšte medicine), kao i 11 tehničara.

 

kucna2

 

 

Pravo na ovaj vid zdravstvene usluge imaju određene kategorije pacijenata:
- nepokretni
- slepi
- oboleli od malignih bolesti
- oboleli od hroničnih bolesti, koji zbog prirode bolesti i starosti ne mogu da dođu u ordinaciju svog lekara.

Način zakazivanja
Prva poseta se zakazuje dolaskom članova porodice ili staratelja u ordinaciju, uz priloženu medicinsku dokumentaciju (zdravstvena knjižica, karton, otpusna lista, specijalistički izveštaji) i preporuku ordinirajućeg lekara.

Posete zakazuje lekar. Sve naredne posete mogu se zakazati telefonskim pozivom.