PREVENTIVNI CENTAR

prevencija

 

Glavna sestra Centra m.s. Adrijana Panajotović, telefon: 010/322-683

Centar za preventivni rad smešten je u prostorijama Službe opšte medicine Ambulante Pazar.

 

 

U toku svog životnog veka, svi pacijenti su izloženi brojnim rizičnim faktorima, koji utiču na pojavu, hroničnih nezaraznih bolesti. Medju najzastupljenije hronične nezarazne bolesti, ubrajaju se: oboljenja srca i kardiovaskularnog sistema, razni oblici karcinoma, oboljenja disajnih puteva i jos neka druga oboljenja.

 

Koliko će mo biti izloženi brojnim rizičnim faktorima, kao što su pušenje i duvanski dim, zagadjena životna sredina, ne adekvatna ishrana, nedovoljna fizicka aktivnost i slično u velikoj meri zavisi od nas samih. Veliki broj hroničnih nezaraznih bolesti zahteva dugotrajno i često skupo lečenje, koje u znatnoj meri umanjuje i onako skroman budzet namenjen zdravstvenoj zaštiti. Ako imamo u vidu da se često, na žalost, ove bolesti završavaju i smrtnim ishodom, a time i skraćuju očekivano trajanje života naše populacije, sve ovo nameće posebnu odgovornost kako društva, tako i svakog pojedinca da obrati pažnju na rizične faktore, poseti svog izabranog lekara, prokontrolise zdravstveno stanje i uz dobijene savete pokuša da maksimalno primeni zdrave stilove života.

 

Blagovremenim kontrolnim preventivnim pregledima, pacijenti često i pre nastanka simptoma, otkrivaju odredjene promene u organizmu i time u znatnoj meri olakšavaju lečenje i produžavaju svoj životni vek.

 

Savetovalište za dijabetes pri Domu zdravlja Pirot

Savetovalište za dijabetes pri DZ Pirot kreće  sa radom  za pacijente i rizične osobe u ponedeljak  26.10.2015. god. u 11 i 30h. Početku rada savetovališta za stanovništvo  prisustvovaće i rukovodstvo DZ Pirot.
Savetovalište radi u prostorijama Centra za prevenciju,  u ambulanti Pazar. Krenulo je sa radom od 1.10.2015.god. edukacijom lekara za rad kroz savetovalište i medijskom promocijom savetovališta .Savetovalište za građane biće otvoreno svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), od 11 do 13 I 30h. Svih 30 izabranih lekara  DZ.Pirot i jedna medicinska sestra radiće po utvrđenom rasporedu sa svojim pacijentima i rizičnim osobama u savetovalištu.
Savetovalište će pružati usluge stanovništvu od 18.-te godine života. Usluge koje pruža savetovalište su: praćenje zdrastvenog stanja obolelih i rizičnih, savetovanje i edukacija rizičnih i  obolelih putem individualnih razgovora, rada u malim grupama i predavanja i edukacija radnika i zdrastvenih profesionalaca. U savetovalištu će se raditi određivanje glikemije, antropometrijska merenja, određivanje krvnog pritiska, određivanje energetskih potreba, dijeta , obuka o samokontroli, upotrebi penova i dr., a sve u skladu sa vodičima dobre kliničke prakse za rad sa rizičnim i obolelim od dijabetesa. Savetovalište ima ulogu da dopuni rad izabranog lekara sa pacijentima u smislu vanrednih i redovnih kontrola, ali i edukacije.
Ako želite da utvrdite svoj rizik za šernu bolest, ako sumnjate da bolujete od šećerne bolesti ili tražite savet kako da ovu bolest kontrolišete  i smanjite njene negativne posledice javite se  svom izabranom lekaru u ambulantama gde se lečite i zakažite pregled. Ako želite nešto više da saznate o prevenciji šećerne bolesti, o tome kako da kontrolišete svoju bolest I živite normalno sa njom javite se sestri u Savetovalištu za dijabetes, svakog radnog od 11h, da vas obavesti o terminima kada će se održavati predavanja i radionice za dijabetes.


Živeti sa šećernom bolesti znači nositi se sa još jednim izazovom svakodnevice. Najjače oružje u toj bitci neka  bude znanje I stalna kontrola. Savetovalište za dijabetes je tu da u tome pomogne.