SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

stomatologija

 

Načelnik : Dr Aleksandar Ćirić, spec. oralne hirurgije

Adresa: Lava Tolstoja bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/322-686

Mail: stomatologija.odrasli@dzpirot.rs

 

 

RADNO VREME: 07.00h - 20.00h

Vikendom 09.00h - 15.00h, praznicima 09.00h - 17.00h

 

Obuhvata Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih koja zbrinjava odrasle pacijente

Prva je u procesu uvođenja zdravstvenih reformi počela svoj samostalni razvoj.

 

DEČJA PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 

Šef odeljenja za stomatološku zdravstenu zaštitu dece : Dr Dragana Antić, spec. dečje i preventivne stomatologije

Adresa: Kej bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/342-218

Mail: stomatologija.deca@dzpirot.rs

 

RADNO VREME: 07.00h - 20.00h

vikendom 09.00h - 15.00h, praznicima 09.00h - 17.00h ( U prostorima Službe za stomatološku zaštitu odraslih )


U okviru ove službe je i Služba preventivne dečije stomatologije sa ortodoncijom. Dečija stomatologija sa svojim ambulantama u predloškolskoj ustanovi, osnovnim školama i dve srednje škole, kao i ambulantama na Keju, zbrinjava celu dečiju i školsku populaciju.


U okviru Dečije i preventivne stomatologije odvija se rad sa trudnicama, rad u savetovalištu za novorodenčad, predškolska (dece do 6 god.) i školska stomatološka nega (7-18 god.),  kao i specifična ambulantna saradnja sa psiholozima, pedijatrima i patronažnom službom.

 

Služba sprovodi:

Preventivne mere zaštite:
-sistematski i kontrolni stomatološki pregledi,
- Lokalna fluorizacija zuba dece od 5 - 18 god.
- Zalivanje fisura i preventivno poliranje zuba,
- Konstantni zdravstveno vaspitni rad.

Terapijske mere zaštite:
- Rekonstrukcija izgubljene zubne supstance karijasne ili traumatske etiologije,
- Lečenje oboljenja pulpe zuba,
- Lečenje oboljenjaperiapinalnog tkiva zuba,
- Lečenje oboljenja zuba sa nezavršenim rastom korena, traumatske ili karijasne    etiologije,
- Lečenje oboljenja parodontalnog tkiva zuba,
- Ekstrakcija zuba mlečne i stalne denticije zbog posledica karijesa, trauma,   ortodontskih razloga i dr.

Ortopedija vilica i zuba

Detaljne informacije možete dobiti na telefon: 010 342 066    

 

Osmehni_se_zdravo

 

POŠTOVANE TRUDNICE !

 

Sačuvajte svoje zube!!!

 

Javite nam se!! Imate pravo na besplatan stomatološki sistematski pregled u toku trudnoće.

Godinu dana nakon porođaja besplatno dobijate i sve potrebne stomatološke usluge.

 

 

S poštovanjem,

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

...................................................................................................................................................................