deciji_baner

 

Načelnik dispanzera za decu: Dr Gordana Madić, specijalista pedijatar

Adresa: Kej bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon: 010/342-066

Mail: predskolski.dispanzer@dzpirot.rs

 

                                        

                                         BROJ ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA 010/ 342-066

 

RADNO VREME: 07.00h - 20.00h

Dežurstvo vikendom i praznicima 08.00h - 18.00hU okviru odseka preventive preko Razvojnog savetovališta kontinuirano se prati rast i razvoj dece preko sistematskih pregleda. U isto vreme obavlja se vakcinacija dece prema uzrastu. Obavezni sistematski pregledi dece obavljaju se u toku doba novorođenčeta, u trećem, šestom, devetom i dvanaestom mesecu života, u drugoj, četvrtoj i šestoj godini tj. pred polazak u školu, kao i u trećoj i petoj godini kod dece čije zdravstveno stanje pri sistematskom pregledu u predhodnoj godini zahteva praćenje.

Na prvi sistematski pregled novorođenče dolazi po preporuci neonatologa, datoj u otpusnoj listi pri napuštanju odseka neonatologije. Svaki naredni sistematski pregled se zakazuje u pisanoj formi i daje roditeljima pri svakom predhodnom sistematskom pregledu. Vakcinacija dece započinje sa navršena dva meseca života . Prvi dolazak na vakcinaciju se zakazuje pri predhodnoj poseti savetovalištu, u pisanoj formi, a svaki naredni termin zakazuje se upisivanjem u idividualni karton vakcinacije koji poseduje svako dete od započinjanja vakcinacije. Pre svakog vakcinisanja obavlja se pregled deteta. U okviru preventivnog rada dispanzera obavlja se i kontinuirani nadzor nad ustanovama za celodnevni boravak dece i sprovodi higijensko sanitarni nadzor, kao i kontinuirano praćenje zdravlja dece. U isto vreme, zavisno od epidemiološke situacije, uključuje se i higijensko epidemiološka služba Zavoda za zaštitu zdravlja. Pri sistematskim pregledima, prema stručno metodološkom uputstvu, učestvuje Služba laboratorije, logopedi, oftalmološka služba, ZZZZ.

U odseku kurative obavljaju se pregledi na zahtev, a roditeljima je data mogućnost da mogu telefonom u toku celog radnog vremena da dobiju savet u vezi bolesti deteta. U cilju što savremenijeg pristupa dijagnostici u okviru službe postoji odsek pulmološke i alergološke obrade dece.

Rad se odvija kontinuirano u dve smene, radnim danom, vikendom i praznikom.

 

Lekari Dečijeg dispanzera >>