SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKE, TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE

nemedicinskesl


Telefon:010/312-823, Fax: 010/305-395

E-mail: dzpirot@mts.rs

 

U okviru organizacione jedinice Doma zdravlja Pirot su stručne službe za:

  • obračun zarade radnika
  • finansijsku operativu
  • blagajničko poslovanje
  • materijalno i finansijsko knjigovodstvo
  • vođenje evidenicije i obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara
  • planske, kontrolne i analitičke poslove
  • poslove javnih nabavki
  • fakturisanje i obračun realizacije


Kroz usklađivanje ovih aktivnosti stvara se celovit sistem za praćenje poslovanja i iznalaženje novih mogućnosti u okvirima planiranih i ugovorenih aktivnosti, u saradnji sa filijalom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opštinom Pirot, kao osnivačem Doma zdravlja Pirot

Ciljevi su informacije u formi zdravstvene statistike, analize periodičnih i godišnjih računovodstvenih izveštaja, sa osvrtom na pojedinačne segmente u oblasti analize troškova i uspešnosti poslovanja. Kroz fakturisanje usluga i izveštavanje ostvaruje se veza medicinskog i administrativnog segmenta i doprinosi ostvarenju nesmetanog funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite i objedinjavanje različitih delatnosti u okviru Doma zdravlja.