JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE - DOM ZDRAVLJA PIROT
 
Kontakt osoba : Mirjana Dragonjić, službenik za javne nabavke
Kontakt telefon : 010/ 305 407;  mail :  javne.nabavke@dzpirot.rs
Adresa :  Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
 
Odluka_o_izmeni_i_dopuni_Plana_nabavki_2019.
Izmena_Plana_JN_za_2019.
Tromesecni_izvestaj_o_realizaciji_JN_za_prvi_kvartal_2019.-Izmena
Tromesecni_izvestaj_o_realizaciji_JN_za_drugi_kvartal_2019.
Odluka_o_izmeni_i_dopuni_plana_nabavki_DZ_za_2019.
Izmena_i_dopuna_Plana_JN_za_2019..
Odluka_o_izmeni_i_dopuni_Plana_javnih_nabavki_za_2019.godinu_27.09.2019.
Izmenjen_Plan_JN_za_2019.godinu._27.09.2019.
Tromesecni_izvestaj_o_realizaciji_JN_za_treci_kvartal_2019.
Odluka_o_izmeni_Plana_JN_za_2019_II
Izmenjen_Plan_JN_za_2019_II
Odluka_o_izmeni_i_dopuni_Plana_JN_za_2019.
Izmenjen_Plan_JN_za_2019.27.12.2019.
Tromesecni_izvestaj_o_realizaciji_JN_za_cetvrtii_kvartal_2019
Odluka_o_usvajanju_Plana_javnih_nabavki_iz_2020.godine
Odluka_o_usvajanju_Nacrta_Plana_javnuh_nabavki_za_2020.godinu
Odluke_o_izmeni_i_dopuni_iz_2020.godine
Izmena plana javnnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje - 2020
Tromesecni_izvestaj_o_realizaciji_JN_za_IV_kvartal_2020.
Plan_javnih_nabavki_2021.godina
Pravilnik o blizem uredjenju postupka javnih nabavki iz 2021.godine
Odluke o izmeni i dopuni iz 2021.godine i Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2021.godinu
Odluke_o_izmeni_i_dopuni_iz_2020.godine
Interni_akt_javne_nabvke_Dom_zdravlja_Pirot-2022
Plan javnih nabavki za 2022
Izmena_pravilnika_o_blizem_uredjivanju_postupka_javne_nabavke_u_DZP_2022
Odluka_o_usvajanju_plana_JN_nabavki_i_JN_na_koje_se_zakon_ne_primenjuje_za_ 2023.pdf
Odluka_o_usvajanju_izmene_i_dopune_Plana_JN_za_2023.
Odluka_o_usvajanju_izmene_i_dopune_Plana_javnih_nabavki_na_koje_se_Zakon_ne_primenjuje
Izmena_Plana_javnih_nabavki_13.10.2023.
Izveštaj_o_nabavkama_2023.godina
Odluka_o_usvajanju_i_Plan_nabavki_za_2024.godinu
Odluka_o_usvajanju_izmene_i_dopune_Plana_JN_za_2023.
Pravilnik_o_blizem_uredjivanju_postupka_javnih_nabavki
Izmena_i_dopuna_Plana_javnih_nabavki_05.04.2024.
Izmena_i_dopuna_Plana_JN_za_2024.godinu_07.06.2024._
Plan_JN_na_koje_se_zakon_ne_primenjuje_2024.
 
MEDICINSKI POTROŠNI I SANITETSKI MATERIJAL
 
ULJA I MAZIVA
 
ZDRAVSTVENI OBRASCI
 
SREDSTVA ZA HIGIJENU
 
HELIANT
 
NAFTNI DERIVATI
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA VOZILA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 
NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
 
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
 
NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA HELIANT-A
 
NABAVKA LEKOVA SA LISTE D I VAN LISTE
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
 
NABAVKA POTROŠNOG SANITETSKOG I MEDICINSKI MATERIJAL
 
NABAVKA ULJA I MAZIVA
 
NABAVKA MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA TEHNIČKIH MATERIJALA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 
USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA
 
NABAVKA STOMATOLOSKOG POTROSNOG MATERIJALA
 
NABAVKA NAMESTAJA
 
NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
 
NABAVKA LEKOVI SA LISTE D
 
NABAVKA ODRŽAVANJE VOZILA
 
NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
 
HELIANT
 
NABAVKA MEDICNSKE OPREME
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA IMOVINE, ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA KOMJUTERSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 
NABAVKA TEHNIČKOG MATERIJALA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJA VOZILA
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
GRADJEVINSKI RADOVI
 
NABAVKA OGREVNOG DRVETA
 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HELIANTA

 

NABAVKA LEKOVA SA D LISTE I LEKOVA VAN LISTE

 

NABAVKA MEDICINSKOG I SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 

NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU

 
OSIGURANJE VOZILA
 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

NABAVKA NAFTNIH DERIVATA ZA MOTORNA VOZILA

 
NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
NABAVKA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA - USLUGE MEDICINSKIH LABORATORIJA
 
NABAVKA MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA USLUGE OSIGURANJA
 
NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA
 
NABAVKA USLUGE POPRAVKI, ODRŽAVANJA I SRODNE USLUGE ZA VOZILA I PRIPADAJUĆU
OPREMU
 
NABAVKA TEHNIČKOG MATERIJA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA
 
NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
 
NABAVKA MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH  USLUGA-USLUGE MEDICINSKIH LABORATORIJA
 
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME 04/2016
 
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA ZAPOSLENIH, IMOVINE I MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA TEHNIČKIH MATERIJALA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6