AKTUELNO

 
Utorak, 31.05.2022. godina
 
                                         31.05.2022. Svetski dan bez duvanskog dima
 

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija  obeležava Svetski dan bez duvana, ističe zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalaže se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.
Svetski dan bez duvana 2022. godine obeležava se pod sloganom:


                                            „DUVAN: PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI„


Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Kampanja će takođe imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da „ozeleni” svoju reputaciju i proizvode, tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi.

Upotreba duvana je štetna u svakoj fazi

 

Od početka do kraja, životni ciklus duvana je u velikoj meri zagađujući i štetan proces. Zagađenje vazduha izazvano pušenjem je za nas nevidljivo, ali šteta se dešava u celom lancu snabdevanja i veoma je složena.
•           Širom sveta svake godine se uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje da bi se uzgajao duvan. Uzgoj duvana takođe doprinosi krčenju šuma na 200 000 hektara godišnje i degradaciji zemljišta.
•           Proizvodnja duvana iscrpljuje planetu vodom, fosilnim gorivom i metalnim resursima.
•           Globalizacija lanca snabdevanja i prodaje duvana znači da se duvanska industrija u velikoj meri oslanja na vidove transporta koji zahtevaju velike resurse.
•           4,5 biliona opušaka ne odlaže se na odgovarajući način svake godine širom sveta, stvarajući 1,69 milijardi funti toksičnog otpada i ispuštajući hiljade hemikalija u vazduh, vodu i tlo.

 

Potrošači su postali ekološki svesniji i biraju održivije proizvode. Duvanske korporacije su između ostalih, učinile ekološku održivost sastavnim stubom svojih strategija korporativne društvene odgovornosti i usvojile nekoliko praksi zelenog pranja. To uključuje čišćenje plaža i oglašavanje novih proizvoda kao ekološki prihvatljivih kako bi se skrenula pažnja javnosti sa sopstvenih akcija koje štete životnoj sredini.
Duvanska industrija je takođe uložila velika sredstva u „zeleno pranje“ svojih praksi štetnih po životnu sredinu prijavljivanjem uticaja na životnu sredinu i finansiranjem projekata i organizacija korporativne društvene odgovornosti za životnu sredinu. Njihova dimna zavesa može da funkcioniše samo zbog nedostatka objektivnih podataka, kao i zbog ograničenog i nedoslednog zakonodavstva na međunarodnom i lokalnom nivou.


Kampanja Svetske zdravstvene organizacije 2022 poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, uključujući primenu i jačanje postojećih šema kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove postupanja sa otpadnim proizvodima duvana.
SZO takođe preporučuje da zemlje u potpunosti zabrane reklamiranje, promociju i sponzorstvo duvana, uključujući oglašavanje programa društveno odgovornog poslovanja, u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana.


Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem.

 

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
 
Četvrtak, 20.03.2019. godina
                                                             

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20.mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.
Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Najveći broj umrlih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja. U Srbiji Svake godine oko 4000 žena oboli od raka dojke , a 1500umre. Prema broju umrlih od raka dojke, Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Makedonije .
Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji jeste starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu.
Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi.
Smatra se da na nastanak raka dojke brojni rizikofaktori deluju udruženo. Najčešće pominjani jesu: nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, konzumiranje alkohola, duvana itd. Najmanje trećina slučajeva raka dojke može da se izbegne promenom načina života.

Imajući u vidu visoku verovatnoću preživljavanja i bolji kvalitet života žena kod rano otkrivenog karcinoma dojke veoma je važno sprovoditi:

samopregled dojke, koji svaka žena u generativnom periodu treba da radi jednom mesečno,

kod žena mlađih od 50 godina sprovodi se preventivni klinički pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje,

posle kliničkog pregleda primenjuje se ultrazvuk, a u indikovanim slučajevima i mamografija.

Kod žena starijih od 50 godina, najznačajniji način ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje organizovanog skrining programa. Metod organizovanog skrininga je skrining mamografija kod žena starosti od 50 do 69 godina. U zemljama koje godinama sprovode organizovanu skrining mamografiju smrtnost žena se smanjuje za oko 35% i što je najvažnije produžava se životni vek i kvalitet života ženama kod kojih je u okviru skrininga otkriven karcinom dojke u ranoj fazi.
Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Neophodno je da se žene, ukoliko primete bilo kakvu promenu, odmah jave lekaru.
Pozivamo sve žene uzrasta od 50 do 69 godina, da se odazovu pozivu na skrining mamografiju u okviru organizovanog ili oportunog skrininga raka dojke.

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

Ponedeljak, 21.01.2019. godina
             
 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice od 21.01-27.01.2019

Svake godine u Srbiji od raka grlića materice oboli oko 1250 žena, a umre oko 470, zbog čega je veoma važno da se unapredi svest o prevenciji ove bolesti. Svakog dana izgubimo jedan život, jedna majka, baka, sestra, ćerka...strada od ove opake bolesti.  Osnovna poruka svim ženama je da je  rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti:”Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice” je slogan ovogodišnje kampanje.

Cilj naše kampanje povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je da podignemo svest stanovništva o tome kolika je važnost redovnih preventivnih pregleda kod izabranog ginekologa. Na osnovu procene Međunarodne agencije za istraživanje raka i Evropske mreže registra za rak, Srbija se i dalje nalazi u grupi Evropskih zemalja sa najvišim stopama oboljevanja i umiranja od raka grlića materice. Srbija se nalazi na IV mestu u Evropi prema broju obolelih (posle Rumunije, Litvanije i Bugarske), a po umiranju od ove bolesti nalazi se na III mestu u Evropi.
Prepoznavajući značaj ove kampanje, Srbija već 13 put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.
Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencija u našoj zemlji, u cilju sprečavanja oboljevanja I umiranja od raka grlića materice.  
S tim ciljem Republika Srbija je započela Nacionalni skrining program za rano otkrivanje raka grlića materice Uredbom Vlade. U okviru programa svaka žena starosti od 25-64 godina ima pravo na besplatan Papanikolau test (Papa test), bez obzira da li je zdravstveno osigurano lice ili neosigurano lice. Testom se mogu otkriti početne promene, koje ukoliko se ne leče mogu dovesti do nastanka raka grlića materice. Pozivi za ovaj pregled se šalju na kućnu adresu. Osnovna poruka svim ženama je da obavezno prihvati ovaj poziv ako ga dobije, obavi testiranje i sačuva svoje zdravlje, jer ne retko ovaj preventivni pregled kod izabranog ginekologa može nekoj ženi spasiti život.  

Najvažnije mere prevencije
* redovni preventivni ginekološki pregledi, kako bi se na vreme otkrile promene koje mogu da ukažu na mogućnost razvoja bolest, jer je rak grlića materice opasna i podmukla bolest koja se može izlečiti ako se na vreme postavi dijagnoza, zato je neophodno da svaka žena obavi ginekološki pregled 1 godišnje.

 

 

Uz vаšu pоmоć, gоtоvо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе biti sprеčеn!

Pridružitе sе каmpаnji!

Pоmоzitе dа sе pоdignе svеst о prеvеnciјi rака grlićа mаtеricе.

 

Javite se svom izabranom ginekologu Službi za zdravstvenuzaštitu žena Doma zdravlja Pirot i zakažite pregled !!!

 

Adresa: Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/305-353

RADNO VREME SLUŽBE: 07.00h - 20.00h ( ponedeljak - petak )

http://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-grlica-materice/ 

Izvоr: www.ecca.info

.        

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Utorak, 16.10.2018. godina

 

Oktobar – mesec pravilne ishrane

 

            Istraživanja u Srbiji pokazuju da su zastupljene pogrešne navike u ishrani u svim kategorijama stanovništva, od dece do starijih osoba, što predstavlja značajan faktor rizika od oboljevanja i umiranja od masovnih nezaraznih bolesti, od kojih u našoj sredini prednjače bolesti srca i krvnih sudova i maligne bolesti.
Prema podacima Ministarstva zdravlja iz 2006.godine,, u Srbiji je prosečna vrednost indeksa telesne mase odraslih stanovnika preko 20 godina iznosila 26,7kg/m2. Sa prekomernom telesnom masom je registrovano 54,5%, od toga 18,3% gojaznih i 36,2% predgojaznih. Pothranjenih je bilo 2,3%. Kod dece i omladine od 7-19 godina zabeleženo je 11,6% umereno gojaznih i 6,4% gojaznih, što predstavlja porast u odnosu na 2000.godinu, kada je umereno gojaznih bilo 8,2%, a gojaznih 4,4%.
Dve trećine odraslih stanovnika je slobodno vreme provodilo neaktivno, a skoro trećina zaposlenih se bavi sedenternim tipom posla. U odnosu na 2000.godinu porastao je procenat dece i omladine koji su slobodno vreme koristili bez fizičke aktivnosti.
Korišćenje životinjskih masti za pripremanje obroka je zastupljeno kod 33,8% stanovnika, a najviše u Vojvodini 43,8% i zapadnoj Srbiji 44,5%.
U 2006. godini više od polovine stanovnika (57,2%)je koristilo u ishrani beli hleb, a svega 14,8% stanovnika crni, ražani i slične vrste hleba. Manje od jednom nedeljno ribu je jelo 48,7% odraslih stanovnika. Sveže povrće svakodnevno konzumiralo je oko 55%, a voće 44% stanovnika.
 Svaki peti odrasli stanovnik Srbije pri izboru načina ishrane nikad nije razmišljao o zdravlju.

 Dodatni faktori rizika su

 • više od 60 % ispitanika je nedovoljno fizički aktivno,
 • svaki 2. muškarac, svaka 3. žena i 30 % adolescenata su pušači. Pušenje uništava i vitamin C, koji se nedovoljno unosi preko svežeg voća i povrća,
 • više od 1/2 ispitanika smatra da njihovo ponašanje nije važno za nastanak hroničnih  bolesti i da nisu odgovorni za obolevanje,
 • većina stanovnika Srbije ne prepoznaje rizično ponaša-nje za zdravlje. 

Bolesti cirkulatornog sistema u svim uzrocima smrti u Srbiji učestvuju sa skoro 60 % i još uvek imaju rastuće trendove. U ovim bolestima koronarna bolest učestvuje sa 19%. U poslednjoj deceniji je porasla stopa umiranja od koronarne bolesti u Srbiji kod oba pola za oko 30%. Dakle, nepravilna ishrana i njene posledice predstavljale su poslednjih godina značajan uzrok oboljevanja i umiranja kod nas.

 • Ishrana u toku dan treba da se sastoji od doručka, ručka, večere i dve užine.
 • Ne preskačite doručak
 • Večera treba da je najkasnije dva sata pre spavanja
 • Treba unositi što raznovrsniju hranu iz svih grupa namirnica
 • Izbegavajte namirnice bogate životinjskim mastima i suhomesnate proizvode
 • Povećajte unos biljnih belančevina-pasulj, orasi i one koje sadrže „dobre masnoće“-kupus, brokoli
 • Povećajte unos složenih ugljenih hidrata-povrće, voće, integralne žitarice
 • Voće i povrće treba jesti svaki dan i to najbolje sveže
 • Smanjite unos holesterola- masna mesa, masni sirevi, maslac, jaja
 • Pijte 6-8 čaša tečnosti dnevno-voda, čajevi, voćni sokovi
 • Ne dosoljavajte hranu za stolom
 • Zamenite slatkiše voćem, medom
 • Umesto grickalica koristite sušeno voće ili orašaste plodove
 • Nezdrave namirnice postepeno zamenjujte zdravim namirnicama
 • Izbacite ili smanjite upotrebu alkohola, kafe i cigareta
 • Izbegavajte hranu sa dosta masti, šećera, konzervanasa, i drugih štetnih dodataka, kao i brzu hranu koju kupujete na ulici
 • Što češće, barem jednom dnevno i vikendom, obedujte sa porodicom
 • Atmosfera za stolom treba da je opuštena, prijatna i vesela.
 • Ne jedite ispred TV-a, za kompjuterom ili u krevetu u svojoj sobi jer ćete pojesti previše
 • Planirajte kupovinu hrane i učestvujte u kupovini i pripremanju hrane.

Hranite se zdravo, vodite zdrav život, usvojite zdrave navike I umanjite rizike za zdravlje.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

Petak, 26.01.2018. godina
 

Еvrоpsкe  nеdеlje  prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (28. jаnuаr – 3. fеbruаr 2018. gоdinе)

 

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 28. јаnuаrа dо 3. fеbruаrа 2018. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе.
Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć dvаnаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju.
Оvоm nеdеljоm  prеnоsimо pоruкu о znаčајu dоstupnih mеrа prеvеnciје u nаšој zеmlji, u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.
Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti. „STОP RАКU GRLIĆА MАTЕRICЕ” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа nаšе sеstrе, mајке, ćеrке, priјаtеljicе dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекu оd dоstupnih mоgućnоsti prеvеnciје.
Rак grlićа mаtеricе, dužе оd dеcеniје, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnо zdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. U nаšој zеmlji 2014. gоdinе rеgistrоvаnе su 1122 nоvооbоlеlе žеnе оd rака grlićа mаtеricе, dок 415 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Nаrоčitо zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе. Каdа је rеč о оbоlеvаnju оd rака grlićа mаtеricе, Srbiја sе nаlаzi nа čеtvrtоm  mеstu u Еvrоpi, pоslе Rumuniје, Litvаniје i Bugаrsке. Nаžаlоst, nаšа zеmljа sе pо umirаnju оd оvе vrstе rака коd žеnа, nаlаzi nа trеćеm mеstu u Еvrоpi, оdmаh pоslе Rumuniје i Mоldаviје.
Nајеfiкаsniја mеrа primаrne  prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа. Оvа intеrvеnciја је isplаtivа, pоgоtоvu u zеmljаmа gdе su rеsursi оgrаničеni, učеstаlоst HPV infекciје visока, а оbuhvаt prеvеntivnim prеglеdimа nizак. Imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе, оtкrivајući mаlignu dеgеnеrаciјu u prеinvаzivnој fаzi.1

 

Uz vаšu pоmоć, gоtоvо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе biti sprеčеn!

Pridružitе sе каmpаnji!

Pоmоzitе dа sе pоdignе svеst о prеvеnciјi rака grlićа mаtеricе.

 

Javite se svom izabranom ginekologu Službi za zdravstvenuzaštitu žena Doma zdravlja Pirot i zakažite pregled !!!

 

Adresa: Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/305-353

RADNO VREME SLUŽBE: 07.00h - 20.00h ( ponedeljak - petak )

http://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-grlica-materice/ 

Izvоr: www.ecca.info

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Strana : 1 2 3 4 5 6