AKTUELNO

 

Petak,10.11.2017. godina

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2017.godine

“Žene i dijabetes-naše pravo na budućnost”

Svetski dan dijabetesa je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na probem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14.novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.
Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom “Žene i dijabetes-naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.
KLJUČNE PORUKE KAMPANJE
1.Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.
Činjenice
*Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do kraja 2040.godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona.
*Dve od 5 žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60 miliona žena u svetu.
*Dijabetes je 9 vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje.
*Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da obole od koronarne bolesti srca u odnosu na žene koje nemaju dijabetes.
*Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama.
Šta je potrebno uraditi?
*Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.
*Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.
*U cilju unapređenja zdravlja, ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.
2.Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete.Činjenice
*Svako 7.novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu
*Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije, 2015. godine je 20,9 miliona ili 16.2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od 5-10 godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa.
*Polovina svih slučajeva hiperglikemije u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina
*Ogromna većina  slučajeva hiperglikemije u trudnoći se nalaze u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena.
Šta je potrebno uraditi?
*Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje make, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na ishranu odojčeta i malog deteta.
*Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.
*Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i smanjila materalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne zdravstvene usluge žena.
*Zdravstveni radnici treba da budu edukovani za otkrivanje, lečenje, i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.
3.Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenje zdravlja za dobrobit budućih generacija.
Činjenice
*Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog stila života.
*Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije.
*Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece.
*Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.
Šta je potrebno uraditi?
*Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2 dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentinja, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

Ponedeljak, 20.03.2017.godina
 

MART MESEC BORBE PROTIV RAKA

  20. mart 2017. god. - Nacionalni dan borbe protiv raka dojke         
RЕDОVАN PRЕGLЕD ЈЕ NАЈBОLjА ZАŠTITА!

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20.mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.
Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Najveći broj umrlih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja. U Srbiji Svake godine oko 4000 žena oboli od raka dojke , a 1500umre. Prema broju umrlih od raka dojke, Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Makedonije .
Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji jeste starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu.
Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi.


Smаnjite sоpstvеni riziк оd rака- pridržаvаjte se јеdnоstаvnih sаvеtа:

1.Prеstаnitе dа pušitе i udišete duvanski dim, izbegavajte izloženost duvanskom dimu.
2.Hrаnitе sе prаvilnо, vоditе rаčunа о tеlеsnој tеžini.     
3. Buditе fizičкi акtivni.    
4. Smаnjitе коnzumirаnjе аlкоhоlnih pićа.
5. Izbеgаvајtе nеumеrеnо izlaganje suncu.
6. Vakcinišite se protv hepatitisa B
7. Sa kancerogenim materijama rukujte prema upustvu - Profesionalna izloženost      


Prеvеnciја i rаnо оtкrivаnjе su nајuspеšniје оružје u bоrbi prоtiv rака:

Ginekološki pregled jednom godišnje

Samopregled dojke jednom mesečno i pregled dojke kod izabranog lekara

Posle 45.god. svake  druge godine mamografija

Posle 50.god. skrining test ili pregled debelog creva

Posle 50.god. skrining test ili pregled prostate

Pratiti svoju kožu i za svaku promenu na vreme se obratiti lekaru


Podsećamo vas da je vrlo  važno da posetite svog izabranog lekara opšte medicine i ginekologije, u cilju  ranog otkrivanja oboljenja i stanja u fazi, kada ih je moguće lečiti.

 

Neka zdrav način života i preventivni pregledi postanu sastavni deo ponašanja, a ne samo obaveza!
REDOVAN PREGLED JE NAJBOLJA ZAŠTITA!!! KAŽI TO SVIMA KOJE VOLIŠ.

 

U vеliкоm brојu slučајеvа mаlignе bоlеsti su izlеčivе, uкоliко sе оtкriјu nа vrеmе. Rеdоvnоm pоsеtоm svоm izаbrаnоm lекаru, dајеtе sеbi šаnsu dа budеtе brži оd bоlеsti.

Šta uzrokuje rak dojke?

Uzroci nisu u potpunosti poznati. Ipak, postoje određeni faktori rizika koje možete kontrolisati i drugi na koje ne možete uticati.

Faktori na koje možete uticati

prvo dete nakon 30.godine

namerni prekid trudnoće pre prvog rođenog deteta

nedojenje

uzimanje kontraceptivnih pilula 5 i više godina, kao i lečenje steriliteta hormonima bez kontrole njihovog nivoa u krvi

gojaznost nakon klimaksa

suzbijanje simptoma klimaksa hormonskim preparatima

izlaganje većim količinama zračenja

Faktori na koje ne možete uticati

starenje

rak dojke u prošlosti

slučajevi raka dojke u porodici

nasleđeni mutirani gen za karcinom dojke BRCA1 ili BRCA2

prva menstruacija pre 12.godine života

menopauza nakon 55.godine

izmenjene ćelije dojke viđene citološkim pregledom uzorka tkiva ili sekreta iz dojke

Lekaru se odmah obratite ako primetite:
neuobičajenu razliku u veličini i obliku dojki
malu izraslinu ili čvorić na bilo kom delu dojke
jamice na dojci, nabiranje, oteklinu
da je došlo do promene položaja ili uvlačenja bradavice
crvenilo, bolnu osetljivost, osip, oticanje dojke ili bradavice
neuobičajen iscedak iz bradavice
smežuranost kože dojke (slično celulitu)
nagli bol u dojci ili pazušnoj jami.

 

Kod žena starijih od 50 godina, najznačajniji način ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje organizovanog skrining programa. Metod organizovanog skrininga je skrining mamografija kod žena starosti od 50 do 69 godina. U zemljama koje godinama sprovode organizovanu skrining mamografiju smrtnost žena se smanjuje za oko 35% i što je najvažnije produžava se životni vek i kvalitet života ženama kod kojih je u okviru skrininga otkriven karcinom dojke u ranoj fazi.
Organizovani skrining raka dojke u 2017. godini u Srbiji, sprovodi se na teritoriji 35 domova zdravlja, kao i radom mobilnih mamografa na terenu.
Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Neophodno je da se žene, ukoliko primete bilo kakvu promenu, odmah jave lekaru.


Pozivamo sve žene uzrasta od 50 do 69 godina, da se odazovu pozivu na skrining mamografiju u okviru organizovanog ili oportunog skrininga raka dojke.

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6