AKTUELNOSTI
Ponedeljak, 05.02.2024.godina
                                                  SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. Februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Međunarodno udruženje za borbu protiv raka ove godine je pokrenulo novu trogodišnju kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka u kojoj se okupljaju pojedinci, organizacije i vlade širom sveta u cilju smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.
U prvoj godini kampanje, fokus je na smanjenju prepreka u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.
Rak pluća, rak dojke i rak debelog creva su vodeće lokalizacije raka u obolevanju i u umiranju. Ove tri vrste raka čine zajedno jednu trećinu novoobolelih i umrlih osoba od raka u svetu.
Vodeći uzroci obolevanja i umiranja od raka u našoj zemlji gotovo su identični vodećim uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u većini zemalja u razvoju. Muškarci u našoj sredini najviše su obolevali od raka pluća, kolona i rektuma i prostate. Kod žena maligni proces je najčešće bio lokalizovan na dojci, kolonu i rektumu, plućima i grliću materice.
Srbija se prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka svrstava među 40 zemalja Evrope u grupu zemalja sa srednjim rizikom obolevanja (nalazi se na 12. mestu) i visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Evropi (na drugom mestu odmah posle Mađarske). Procenjene stope obolevanja od svih malignih tumora su niže kod muškaraca nego kod žena.
Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće je uticati, menjati ih ili ih potpuno eliminisati. Čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak.
U Srbiji su doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog raka, koji će u narednom periodu značajno smanjiti obolevanje i umiranje od navedenih lokalizacija malignih tumora. Na skrining raka dojke pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina. Mamografski pregledi predviđeni su da se rade svim ženama navedenog uzrasta na dve godine. Skriningom na karcinom grlića materice obuhvaćene su žene uzrasta od 25 do 64 godine, koje se pozivaju na preventivni ginekološki pregled i Pap test jednom u tri godine. Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva obuhvata građane oba pola starosti od 50 do 74 godina, koji se jednom u dve godine pozivaju na testiranje na skriveno krvarenje u stolici.
Dom Zdravlja Pirot u okviru svojih službi  sprovodi skrininge grlića materice, raka dojke I kolorektalni skrining. Pozivamo građane da se odazovu pozivima na skrininge koje dobijaju na kućne adrese.
Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot ovaj dan obeležava izložbom I podelom edukativnog materijala, kao i zdravstveno vaspitnim radom sa odraslom populacijom na terenu  i ambulantama u gradu.

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Sreda, 24.01.2024.godina
 

           31. JANUAR - NACIONALNI DAN BEZ DUVANA - 365 DANA BEZ DUVANA

Nacionalni dan bez duvana obeležava se svake godine 31. Januara, a ove godine pod sloganom: „365 dana bez duvana“.
Cigarete su najčešće korišćeni duvanski proizvod u velikom broju zemalja u svetu. Posledice  pušenja cigareta rezultat su izlaganja organizma brojnim štetnim materijama putem upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu iz okruženja. Duvanski dim iz cigareta sadrži preko 7000 različitih hemijskih jedinjenja među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje kao što su cijanovodonik, ugljen-monoksid ili amonijak, a više od 70 hemijskih supstanci je kancerogeno
Pušenje i izloženost duvanskom dimu predstavlja najštetniji faktor rizika u ponašanju, jer je istovremeno povezan sa 4 najčešće grupe hroničnih nezaraznih bolesti:

 • kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima
 • malignim bolestima
 • hroničnim opstruktivnim bolestima pluća
 • dijabetesom.

 Takođe, opisane su brojne posledice pušenja i izloženosti duvanskom dimu po: 

 • reproduktivno zdravlje
 • zdravlje trudnica
 • zdravlje ploda i novorođenčadi
 • zdravlje i razvojne karakteristike dece.

Rezultati poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije iz 2019. godine pokazuju da u je u našoj zemlji pušilo 31,9% stanovnika Srbije starijih od 15 godina. Najveći broj pušača nalazi se u starosnoj grupi 45 – 54 godine, njih 41,3%, ali zabrinjava podatak da čak 14,4% ukupnog broja pušača u našoj zemlji pripada populaciji starosti između 15 i 19 godina, što odgovara srednjoškolskom periodu.
 Cigarete je bar jednom tokom života pušilo 15,1% učenika  V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole;

 • Svaki deseti učenik V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole puši cigarete.
 • Elektronske cigarete bar jednom tokom života probao je svaki peti učenik V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole  sa najvećom učestalošću među dečacima prvog razreda srednjih škola
 • Svaki 5. učenik I razreda srednjih škola prema kriterijumima definisanim istraživanjem, spada u korisnike elektronskih cigareta.

 

Naša zemlja primenjuje sve grupe mera kontrole duvana ali postoje značajna područja unapređenja, naročito kada su u pitanju:

 • povećanje akciza na cigarete;
 • bolja regulacija nikotinskih i nenikotinskih proizvoda za inhaliranje;
 • razvoj nacionalnih kampanja za prevenciju pušenja u dovoljnom trajanju, sa vidljivošću na nacionalnim frekvencijama medija, za različite ciljne grupe;
 • uvođenje potpune zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u ugostiteljskim objektima i na otvorenim prostorima za zabavu i rekreaciju (parkovi, plaže i sl);
 • uvođenje bezličnih pakovanja cigareta (bez robnog znaka);
 • bolja kontrola zabrane prodaje maloletnicima;
 • bolja kontrola zabrane pušenja na javnim mestima;
 • bolja kontrola zabrane oglašavanja duvanskih proizvoda i zabrane promocije i sponzorstava od strane duvanske industrije;
 • bolje regulisanje direktnog i indirektnog reklamiranja na društvenim medijima i promocije na zabavnim i kulturnim manifestacijama;
 • obezbeđenje savetovanja u svim domovima zdravlja i farmakoterapije za odvikavanje o trošku RFZO.

Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot ovaj dan obeležava izložbom I podelom edukativnog materijala, kao i zdravstveno vaspitnim radom sa odraslom populacijom na terenu I ambulantama u gradu.

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Ponedeljak, 13.11.2023.godine
                                                     „Dostupnost lečenja dijabetesa“
 

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja najveću svetsku kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu ( pokrenuta je 1991. Godine).
Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godina je „Dostupnost terapije za dijabetes“. Nakon 100 godina od otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta i dalje nemaju pristup odgovarajućoj terapiji. Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalno lečenje, negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.
Pored toga, živimo u izuzetno teškim vremenima, u kojima se osobe sa dijabetesom suočavaju sa dodatnom  zdravstvenom pretnjom - težim komplikacijama infekcije COVID-19. Stoga je od velike važnosti da lekovi za dijabetes, tehnologije, podrška i nega budu dostupni svima kojima je to potrebno. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da vlade, kreatori politike i zagovornici reaguju, kako bi se povećala ulaganja u lečenje i prevenciju dijabetesa.

DIJABETES ŠIROM SVETA:

 • 537 miliona odraslih (20-79 godina) živi sa dijabetesom, što je 1 od 10 osoba. Predviđa se da će ovaj broj porasti na 643 miliona do 2030. i 784 miliona do 2045. godine.
 • Preko 4 od 5 (81%) odraslih osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
 • Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini - 1 na svakih 5 sekundi.
 • Dijabetes je prouzrokovao najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova – povećanje od 316% u poslednjih 15 godina.
 • 541 milion odraslih ima smanjenu toleranciju na glukozu, što ih stavlja u visok rizik od dijabetesa tipa 2 (2).

DIJABETES U SRBIJI
U  2018. godini dijabetes je imalo 7,8% stanovnika Srbije starosti 15 i više godina (7,5% muškaraca i 8,0% žena), što je za 2,5% više nego 2006. godine. U starosnoj grupi 65 i više godina, dijabetes je imalo 18,6% stanovnika Srbije i to značajno više u gradskim (20,1%) nego seoskim naseljima (16,7%) (2).
U Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva. Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa (3). Prema podacima
Srbija je u 2019. pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti. Pritom, treba imati u vidu da je broj umrlih daleko veći, zbog grešaka prilikom šifriranja uzroka smrti i evidentiranja dijabetesa kao prethodnog umesto osnovnog uzroka smrti, naročito kod umrlih od infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije (4).

DOSTUPNOST TERAPIJE ZA DIJABETES
Desetine hiljada ljudi sa tipom 1 dijabetesa kojima je potreban insulin da bi preživeli i više od 30 miliona ljudi sa tipom 2 dijabetesa kojima je takođe potreban insulin, nemaju pouzdan i pristupačan način snabdevanja ovim lekom.
Više od četvrtine domaćinstava (26,9%) u zemljama sa niskim prihodima i 0,7% domaćinstava u zemljama sa visokim prihodima ne mogu sebi priuštiti lek Metformin.

 

 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Četvrtak, 28.09.2023.godina
 
 
                                                             SVETSKI DAN SRCA
 

Svetski dan srca se svake godine obeležava 29. septembra, a ove godine se  odvija pod sloganom „Srcem upoznaj srce“.

Svetski dan srca je prilika da svi razmisle kako da najbolje doprinesu razvoju čovečanstva, očuvanju prirode i svog mentalnog zdravlja. Kada razmišljamo srcem, emotivniji smo i saosećajniji. Zbog toga pomažemo drugima, humaniji smo i hrabrije donosimo odluke.

            Većina KVB je uzrokovana faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, prekomerna uhranjenost/gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest.  Postoje i faktori rizika koji ne mogu da se menjaju, kao sto su pol, godine, genetika.

 

SAVETI DA SAČUVATE VAŠE SRCE :


Budite mudri u izboru hrane i pića
Smanjite slatke napitke i voćne sokove – izaberite vodu ili nezaslađene sokove.
Zamenite slatkiše i slatke poslastice svežim voćem kao zdravom alternativom.
Pojedite pet porcija voća i povrća (otprilike po nekoliko) dnevno – mogu biti sveže, smrznute, konzervirane ili sušene.
Konzumirajte određenu količinu alkohola u skladu sa preporučenim smernicama.
Ograničite prerađenu i prženu hranu, koja često sadrži velike količine soli, šećera i zasićenih transmasti.
Pravite kod kuće zdrave obroke.
Budite fizički aktivni
Budite fizički aktivni najmanje 30 minuta svakodnevno sedam dana u nedelji.
Prošetajte do posla ili prodavnice.
Koristite stepenice umesto lifta.
Uključite se u neki sport ili ples.
Bavite se fizičkom aktivnošću na poslu (pauzu iskoristite za lagane vežbe istezanja ili kratku šetnju).
Ako putujete autobusom, siđite dve stanice ranije.
Na posao idite biciklom, ako je to moguće.
Bavite se fizičkom aktivnošću dok gledate televiziju (čučnjevi, vožnja sobnog bicikla, vežbanje na steperu).
Što više slobodnog vremena provodite u prirodi, fizički aktivno (šetnja, rad u bašti, vožnja bicikla ili rolera).
U roku od dve godine od prestanka pušenja, rizik od koronarne bolesti srca se značajno smanjuje.
Posle 15 godina nakon prestanka pušenja, rizik od KVB vraća se na rizik nepušača.

 

Centar za prevenciju DZ Pirot obeležava ovaj dan podelom edukativnog materijala i prikazom izložbe u Pazarskoj ambulanti.

 
 

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Sreda, 25.04.2023.godina
                                                           Evropska nedelja imunizacije  

Evropski region Svetske zdravstvene organizacije  obeležava Evropsku nedelju imunizacije  kako bi se podigla svest o značaju imunizacije u prevenciji bolesti i zaštiti života pod sloganom „Prevaziđimo nejednakosti“.
Ovogodišnja kampanja je usmerena na unapređenje prihvatanja vakcinacije zbog globalnog nazadovanja u obuhvatima vakcinacijom zbog pandemije COVID-19.
Ključne poruke su usmerene na podsećanje opšte javnosti na važnost pravovremene rutinske obavezne vakcinacije i nadoknadu svih propuštenih ili odloženih vakcinacija i naglašavanje potrebe za vakcinacijom protiv COVID-19, posebno među ranjivim grupama.

 • Razumevanje značaja vakcinacije može spasiti život nekome koga volite. Razgovarajte sa svojim lekarom.
 • Broj slučajeva obolelih od morbila se povećava . Vakcinacija štiti vas i one koje volite.
 • Mnoga deca kasne sa započinjanjem vakcinacije, zbog čega su podložna bolestima. Pratite kalendar vakcinacije i nadoknadite sve propuštene doze vakcina.
 • Kalendar vakcinacije je određen prema tome na koji način imunološki sistem najoptimalnije reaguje na aplikovane vakcine u različitim uzrastima i kada smo pod najvećim rizikom da obolimo od bolesti od kojih nas vakcine štite.

                U borbi protiv zaraznih bolesti, vakcinacija je, pored obezbeđivanja higijenski ispravne vode za piće, u najvećoj meri doprinela smanjenju obolevanja i umiranja ljudi. Iako je primena vakcina doprinela iskorenjivanju bolesti i obolevanja od drugih vakcinama sprečivih bolesti, moderna civilizacija se danas susreće sa problemom održivosti sprovođenja imunizacije.
Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot poziva sve roditelje da odvedu decu na termine zakazane obavezne imunizacije, dopunske imunizacije MMR vakcinom svih propuštenih godišta, kao i da zaštite budućnost svoje dece od pojave raka grlića materice, pojave kondiloma, raka grla, spoljnih polnih organa i anusa opredeljivanjem za vakcinu protiv HPV-a u uzrastu 9-19 godina.
                Vakcinacija dece se sprovodi svakog radnog dana od 10 do 18h  u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, Ambulanta "Kej".
Takođe se nastavlja kontinuirana vakcinacija protiv Covid 19 u prostorijama Centra za prevenciju Doma Zdravlja Pirot svakog radnog  dana od 08 do 13h raspoloživim vakcinama.

                                                  VAKCINIŠITE SE, VAKCINA ČUVA ZDRAVLJE I ŽIVOT VAS I VAŠE PORODICE !

                                             Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot

 

........................................................................................................................................................................

 
                                                                   O B A V E Š T E NJ E
                                          SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
 

Poštovani sugrađani,

 

Obaveštavamo Vas da je izmenjena organizacija rada u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, pa će se lekarski pregledi za VOZAČE, počevši od 20.03.2023.godine, obavljati PONEDELJKOM, UTORKOM i ČETVRTKOM.

 

S poštovanjem,

 

                                                              Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu radnika

                                                            dr Slavica Najdanović, specijalista medicine rada

 

 

........................................................................................................................................................................

 
 
 
                                                               BEBBO APLIKACIJA
 

Vaš saputnik u roditeljstvu

 

Jedina mobilna aplikacija koja vam treba kako biste obezbedili svom detetu „Dobar početak za ceo život“.

Tražili ste priručnik o roditeljstvu i, sada, nadohvat ruke, imate sveobuhvatan interaktvni vodič kroz roditeljstvo i odrastanje svog malog deteta, od rođenja do polaska u školu.

 
https://www.halobeba.rs/aktuelnosti/bebbo-aplikacija/
Bebbo-Brochure-Digital-SRB
 

........................................................................................................................................................................

 
Strana : 1 2 3 4 5 6